Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Ugglans fritidshem

Telefon:0910-735000

Besöksadress Skärvägen 1 930 15 Bureå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Välkommen till Ugglans fritidshem

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation.  Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då eleverna fyller 13 år.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

 

 

 

 

Robertsfors på besök i Trästaden

Nyhet 2017-12-14 Samhällbyggnadschefen Tobias Rosencrantz som även är VD för allmännyttan i Roberstfors (RoBo), Maria Westerlund på fastighet, Sara Forsberg byggnadsin...

Nu har halva mösstyrkan lämnat lagret

Nyhet 2017-12-14 Över 6 000 mössor har redan lämnat lagret och finns nu ute till försäljning. De kan köpas via föreningarna som arrangerar SM-tävlingar och deras samar...

Kommunhälsan Jul och Nyår

Nyhet 2017-12-13 Kommunhälsan har stängt 20/12 samt 27-29/12. Dessa dagar kan vi inte utföra alkohol- och drogtester på Kommunhälsan utan vi hänvisar till Beroendeen...

Ändrad soptömningsdag

Nyhet 2017-12-13 För att våra miljöarbetare ska hinna med alla under jul och nyår vill vi att du ställer ut sopkärlen annan dag än din ordinarie soptömningsdag. Låt di...

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2016-09-07