Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Bygdsiljum fritidshem, Vingen

Telefon:0910-73 50 00

Besöksadress Gruvbergsvägen 28
937 33 Bygdsiljum

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Välkommen till Bygdsiljums fritidshem, Vingen

Bygdsiljums skola och fritids ligger ca sju mil från Skellefteå i centrala Bygdsiljum. Fritids är i samma byggnad som skola och förskola, vilket möjliggör samarbete och flexibilitet.
Vi har tillgång till en varierad utemiljö, nära till skogen och skidbacken. På fritids strävar vi efter en trygg och trivsam miljö där eleverna känner att de har en meningsfull fritid och kan påverka utbudet av aktiviteter.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation.  Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då eleverna fyller 13 år.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Grundskolans läsårstider och lov

Aktuellt Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan. I högra spalten finns länkar till läsårsti...

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-09-05