Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon 0910-73 50 00

Telefontider Ring eller besök oss
vardagar 7-17 (receptionen 17.30)

Besöksadress Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Byskeskolan årskurs F-5

Byskeskolan är en F-5 skola cirka tre mil norr om Skellefteå. Skolans vision är att erbjuda en trygg läromiljö där alla blir sedda, respekterade och hörda. Från förskoleklass och framåt arbetar vi medvetet med elevtrygghet och trivsel, värden som bidrar till en god inlärningsmiljö och hög måluppfyllelse. Vi arbetar kontinuerligt med att analysera våra resultat och utifrån det utveckla undervisningen. Våra fokusområden är formativt lärande, inkluderande lärmiljöer och läsning.

Byskeskolan är en interkulturell skola, med individen i centrum. Hos oss är personalen behörig och har lång erfarenhet. Alla vuxna tar ett gemensamt ansvar för eleverna och vi vill att alla alltid ska känna att det är vår skola! För att skapa en ”vi-känsla” samarbetar vi gemensamt i projekt från förskoleklass till årskurs 5, till exempel arbetar vi med gruppstärkande övningar, musik- och teateruppträdanden, språkbruk och läsning.

Vi finns nära skog, hav och älv. Vår skolskog är fantastisk och mycket uppskattad. Den fina närmiljön används ofta i undervisningen och vi jobbar tillsammans med eleverna för att skapa meningsfulla rastaktiviteter. Skridskoplan, fotbollsplan, skidspår och badhus finns alldeles in på knutarna. I skolans lokaler finns även ortens bibliotek och Byske fritids för låg- och mellanstadiet.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-08-24