Lyssna på sidans text med talsyntes

Utbildningar

Vuxenutbildning i Skellefteå kommuns egen regi

Till VUX har du som är över 20 år möjligheten att söka för att komplettera med kunskaper du saknar från grundskolan eller gymnasiet.

Yrkeshögskoleutbildningar, Yh

Yh finns organisationsmässigt under Vuxenutbildningen och har sina lokaler i G-huset.
Yh:s webbplats (extern webbplats,nytt fönster)

Grundläggande vuxenutbildning

Hos oss kan du gå grundläggande vuxenutbildning "Gruv".  Läs mer här

Gymnasiekurser

Vår utbildning på gymnasienivå följer samma läroplan och kursplaner som gymnasieskolan. Studietakten och antalet ämnen som du vill kombinera bestämmer du tillsammans med en studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig dessutom att upprätta en individuell studieplan. Läs mer här

Yrkesvux/Lärlingsvux

 - för dig som saknar gymnasial yrkesutbildning eller behöver göra kompletteringar av den som du redan har.

Läs mer om yrkesvux här.

Läs mer om lärlingsvux här.

 

Skogvux-utbildning. Ny! Läs mer här

 

 

Vård- och omsorgsutbildning

På VUX kan du gå yrkesinriktad omvårdnadsutbildning som sträcker sig över tre terminer. Läs mer här.

Svenska för invandrare

Vi kan erbjuda svenskundervisning för invandrare, Sfi. Läs mer här

Hos oss finns också Lärvux (särskild utbildning för vuxna).

Läs och skrivsvårigheter

På VUX kan du få hjälp med dina läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. Studierna kan kombineras med andra studier eller arbete.

Flexibel utbildning

För dig som arbetar eller inte kan komma på lektioner flera gånger i veckan. Du läser på egen hand utifrån en studieplan. Kursen kan läsas på en eller två terminer. Kursen har en schemalagd lektion per vecka för handledning
och examinationer. Att läsa flexibel utbildning ställer stora krav på studiedisciplin.

Flex-studier kan du börja läsa i samband med terminsstart
samt under veckorna 3-8 .

Du som önskar läsa flexibel utbildning, kontakta studievägledning - CV för mer information innan du lämnar in din ansökan

 

 


 

 


 

 


 

 

 

Informationen granskades: 2014-04-03

 
Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden
Kursutbud på VUX - ht 2014
CV Campus
vux_yrkeshögskolan
Parkering Campus
Schema VUX

Schema (extern webbplats, nytt fönster)

Campus Skellefteå (nytt fönster)