Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Innerviksfjärden, Ursvikenfjärden och Björnsholmen

Copy-Sångsvanar i parningsdans-PeterLilja-Naturkulturguiden.jpg
Svanar Foto:Peter Lilja

Skellefteälvens nedre del är ett stadsnära område som utgör Skellefteåtraktens bästa lokal för att beskåda de tidigaste flyttfåglarna samt rastande änder och vadare.

Fågelarter

Innan Skellefteälven når havet vidgar den sig och fördelar sitt vatten i ett deltaliknande område som omfattas av Ursvikenfjärden, Nordfjärden samt Ytter- och Innerviksfjärden. Området har långgrunda stränder och sandrevlar som erbjuder änder och vadare en välbehövlig paus i sin fortsatta flytt norrut och västerut. Andflockarna domineras av bläsand och kricka och vadarna av kärrsnäppa och mosnäppa. Den skräniga gråhakedoppingen är vanlig och brun kärrhök och fiskgjuse ses regelbundet i området.  De bästa förutsättningarna att se vadare ges vid lågvatten.

Utsiktsplatser

Fågel i Ursvikenfjärden skådas bäst från vägen som leder ut till Björnsholmen eller från Skellefteälvens strand vid Ursvikens mekaniska. Nordfjärden spanas bäst av från vägen mellan Stackgrönnan och Örviken. Från Öberget får man bästa utsikten över Norra Innerviksfjärden. Där finns också en grillkåta som skydd vid sämre väder och solvarma hällar att sitta på vid bra väder.

Samtidigt som de första barmarksfläckarna tinar fram genom snötäcket anländer de första fåglarna till ängarna runt Innervik. I mitten april kommer sånglärka, snösparv, stare, tofsvipa, storspov och ringduva. Rovfåglar som vråkar, tornfalk, stenfalk och blå kärrhök kommer strax därefter. Innerviksängarna spanas bäst av från Innervik ca 5 km söder om Skellefteå.
 
Hela området omfattas till största delen av Innerviksfjärdens 1 500 hektar stora naturreservat. Inom området har man noterat ca 190 olika fågelarter. Av dessa utgör ett 80-tal arter häckfåglar.


Vägbeskrivning

Väg mot Björnsholmen: Följ vägen från Skellefteå längs Skellefteälvens södra strand genom Södra Bergsbyn, Stackgrönnan och Nyhamn. Fortsätt vägen rakt fram efter Nyhamn i ytterligare ca 600 m.

Skellefteälvens strand vid Ursvikens mekaniska:
Följ väg 372 från Skellefteå till Skelleftehamn. Sväng höger i Ursviken mitt emot OK och följ vägen österut till industriområdet.
Väg mellan Stackgrönnan och Örviken. Följ vägen från Skellefteå längs Skellefteälvens södra strand genom Södra Bergsbyn. Ta höger mot Örviken när du kommer till Stackgrönnan. Följ vägen i ca 3,5 km.

Öberget:
Följ vägen från Skellefteå längs Skellefteälvens södra strand genom Södra Bergsbyn. Ta höger mot Örviken när du kommer till Stackgrönnan. Följ vägen i ca 1,5 km. Öberget nås via en skyltad promenadstig upp från Örvikenvägen.

Innerviksängarna:
Ta E4 söderut från Skellefteå. Ta av på Gamla E4 mot Tjärn och Innervik i utkanten av staden. Fortsätt vägen söderut i ca cirka 5 km och sväng vänster vid den andra vägen mot Innervik. Ängarna finner du längs vägen in mot Innervik.


 

 

Gärdefjärden

Aktuellt Landhöjningen har sedan istiden förskjutit gränsen mellan hav och sötvatten österut. För 500 år sedan var Gärdefjärden en havsvik. Numera är den en få...

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2014-04-16