Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Bronsåldersrösen

Spår av människan Bronsåldersrösena anlades vid havstranden, men idag ligger de högt uppe på land. FotoKrister Hägglund.jpg
Foto: Krister Hägglund.

I Norden inföll bronsåldern 1 800–500 f Kr. Som namnet avslöjar har bronsåldern fått sitt namn efter de tidstypiska bronsföremålen. De gav status och var förbehållna samhällets främsta. I Norrland är föremål av brons ovanliga. Här levde man inte på samma sätt som i södra Sverige, där jordbruk och boskapsskötsel blivit en viktig näring. I Norrland spelade fisket och jakten en dominerande roll långt fram i tiden.

Under bronsåldern begravdes samhällets främsta i rösen eller låga stensättningar. Gravarna och gravsättningarna gjordes likadana inom ett mycket stort område och det tyder på att människorna hade en gemensam religion. I början av bronsåldern gravlades de döda med personliga ägodelar i kistor av sten eller trä. Dessa täcktes omsorgsfullt av stenar som kunde bilda stora, runda rösen. Under senare delen av bronsåldern förändrades gravskicket och man började kremera de döda. Resterna från gravbålet lades i en liten behållare och täcktes av sten som ofta fick formen av en låg stensättning.

Inom Skellefteå kommun finns hundratals bronsåldersgravar, t ex på Knöppelberget söder om Skellefteå, Rösbacken i Yttervik och Ögeltjärnsberget i Kåge. De flesta är runda men det finns också andra former. Gravarna byggdes med finess men det syns inte alltid så tydligt idag. Ytan på de stora rösena bildade en gång en slät kupol och runt röset kan det finnas väl lagda stenar som bildar kantkedjor. Kanske var det status och tradition som styrde valet av form.

Gravarna ligger vid bronsålderns kustlinje, 30–50 meter över havet, på forna uddar och öar. När de uppfördes låg de exponerade och väl synliga från havet. Här i norr har ytterst få boplatser påträffats intill gravarna – kan boplatserna ha legat vid åar och sjöar? Kanske var det en del av människornas tro, som under bronsåldern tycks ha kretsat kring solen: vid stranden kom själen närmast den sol och det hav som band samman livet med döden.


 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2010-04-23