Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Gammelåkerstjärnens naturskog

Näckrosor i tjärnen-Patrik Nygren.jpg
Tjärnen med sina näckrosor. Foto: Patrik Nygren.

I sydöstra delen av kommunen, längs vägen mellan Vallen och Vebomark, ligger Gammelåkertjärnens naturskog. Den 16 hektar stora skogen är skyddad från avverkning och är ett lättillgängligt och bra exempel på den alltmer sällsynta naturskogen. Endast mindre delar av skogen är ännu alltför tät och ung för att kallas naturskog.

Här finner man många 200-300 år gamla tallar och granar som fått de gamla trädens typiska utseende: Slokande, slingrande, krokiga grenar och grov, säregen bark. Många granar är klädda i urskogens eget ”trollhår”, garnlaven, som hänger halvmeterlång från grenarna. Bitvis täcks marken av en mjuk, dämpande matta av mossa som med tiden omfamnar de träd som dött och fallit till marken och lämnat plats för solbelysta gläntor. Där kan små granar, som i bortåt en mansålder stått undertryckta i skuggan av de stora granarna, äntligen skjuta fart och växa sig stora.

I just denna skog är flera arter funna som på de flesta andra platser försvunnit p.g.a. skogsbrukets omvandling av skogarna. Två exempel är den pälsartade svampen stjärntagging som växer under omkullfallna gamla granar samt den tretåiga hackspetten som äter insekter i gamla och döda träd.

I området ligger också Gammelåkerstjärnen som ett kolsvart, outgrundligt skogsöga. Runt tjärnen är skogen mäktig med ett flertal träd högre än 25 meter. Man faller nästan baklänges när man med blicken följer trädets stam från rot till topp. På nordvästra sidan vattnet finns ett större, mossklätt stenblock på vars hjässa en gran slagit rot för över 100 år sedan. Granens grova rötter greppar kring stenblocket som knotiga fingrar.

Gammelåkerstjärnens naturskog är lätt tillgänglig året runt endast 4 mil från Skellefteå och väl värd ett besök. Men när du ser upp så se upp så du inte faller baklänges.

Vägbeskrivning

Ta väg 364 från Skellefteå i riktning mot Burträsk. Sväng vänster innan Lappvattnet i riktning mot Mjövattnet och Vallen. Fortsätt söderut från Vallen mot Vebomark. Efter ca 4 km så syns vitmålade ringar på trädstammarna längs båda sidor om vägen. En liten traktorväg går in i skogen på vänster sida. Parkera på den lilla traktorvägen (innan avspärrningen) eller längs kanten av den stora vägen.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2010-05-17