Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Blylodmyran –hemvist för orkidéer och ”skrattabbarn´”

fridlysta mindre vattensalamandern-Anna Wenngren.jpg

Naturreservatet Blylodmyran ligger i övre Kågedalen och ståtar med rik orkidéflora ovanlig i Norrland.

Blylodmyran består huvudsakligen av en myr som övergår i ett svagt sluttande kärr som avvattnas av Myrbäcken i nordostlig riktning. Kärrkomplexet karaktäriseras av gles tallskog och rikligt med bladvass. På marken finner man en mosaik av olika ”rikkärrsväxter” som björnbrodd, gräsull, purpurvitmossa och guldspärrmossa.

I området växer bl.a. ett 10-tal olika orkidéer som tvåblad, norna, guckusko och nattviol. I månadsskiftet juni-juli kan man kvällstid lukta sig fram till nattviolen. Ofta upptäcker man den kraftiga, angenäma doften innan man ser själva växten.

I västra delen av reservatet ligger en grund tjärn - Storkärret. Här finns den nordligaste förekomsten av den sällsynta mindre vattensalamandern. Fastän salamandrar ser ut som ödlor är de trots den långa svansen faktiskt groddjur. Förvirringen över vilket djur det egentligen rör sig om tydliggörs av det bondska uttrycket för vattensalamander som är ”skrattabbarn”.

Runt Storkärret växer också skogsolvon med sina lönnlövslika blad, svart trolldruva och tibast.

Bildandet av naturreservat har gjorts bl.a. för att skydda växter och djur och samtidigt göra det möjligt för den som vill att se dem i sin rätta miljö. Självklart är det inte tillåtet att plocka de vackra växter man finner i Blylodmyrans naturreservat. Reservatet ingår också i det europeiska nätverket av skyddade områden, Natura 2000, vilket för Blylodmyrans del innebär att guckuskon och nornan ska ges ökat skydd.

Blylodmyran är med sina 132 hektar ett stort område med en mycket stor artrikedom bland växter. Vill man besöka området för att beundra orkidéernas prakt eller angenäma doft är det givetvis väsentligt att pricka den tid då de blommar: Nornan blommar i månadsskiftet april-maj, guckuskon i andra halvan av juni och nattviolen i slutet av juni.

Vägbeskrivning

Reservatet ligger 7 km nordost om Boliden. Vid Svanström svänger man norrut från riksväg 95 och tar vägen som går längs Klintforsåns norra strand. Efter ca 4 km når man byn Nyholm. Sväng höger vid sågverket i byn och fortsätt i ytterligare ca 4 km till byn Granholm. Efter byn är det skyltat till reservatet. Vägen är ej farbar vintertid.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2011-03-25