Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Katade tallar

KAtad tall i Renbergsvattnet-Peter Lundström-2.jpg
Här får besökare veta mer om området av en lokal berättare. Foto: Peter Lundström

Förr var tjärdalen ett givet inslag på varje gård. Som dåtidens impregneringsmedel behövdes tjäran i böndernas vardag. Det fanns också en omfattande tillverkning för export och under 1600- och 1700-talet tog den fart i Norrland. Tjärhanteringen var som störst under 1800-talet.

Tjäran framställdes ur ved från kådrik gammal tall som brändes i tjärdalar. Den kådrika veden, tjärveden, fick man från gamla stubbar eller från tallar som katats. Katningen innebar att man barkade levande tallar med en yxa från stubben och upp längs stammen så långt man nådde. På stammens nordsida sparade man ett barkstråk, livranden, på någon decimeters bredd. Livranden gjorde att tallen hölls vid liv tills den katade delen hunnit bli tillräckligt kådaktig. På så sätt skyndade man på tallens naturliga förmåga till ansamling av tjärämnen. Endast den katade delen av tallen användes för att göra tjärved.

I Renbergsvattnet finns en tallskog på ca 1 hektar som katats på 1870-talet. Platsen är sedan 1985 skyddad som naturminne.

Vägbeskrivning

Kör från Skellefteå efter väg 364 söderut i riktning mot Burträsk. Efter ca 22 km kommer man till byn Renfors. Sväng höger där och fortsätt västerut ca 5 km där naturminnet finns mitt i byn Norra Renbergsvattnet på höger sida av vägen.


 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2010-04-23