Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Så vill Skellefteåborna att ett framtida bibliotek ska vara

Illustration över hur ett bibliotek kan se ut
Bild 2 i dialog kring Skellefteås framtida bibliotek

Publicerad 2014-11-15

Den tre veckor långa invånardialog kring Skellefteås framtida bibliotek är avslutad och synpunkterna sammanställda. Resultatet visar att en majoritet av de som lämnat sina synpunkter vill besöka ett bibliotek som erbjuder lite av allt. Det innefattar såväl böcker och kunnig personal som kafé, mötesytor och mer teknik.

Dialogen kring Skellefteås framtida bibliotek har innefattat en omröstning mellan tre bilder som symboliserar tre möjliga inriktningar för ett bibliotek. Bilderna visade inte färdiga alternativ som kommer att bli verklighet utan ganska extrema illustrationer av olika idéspår. Omröstningen var tänkt att vara en vägvisare för det bibliotek som invånarna helst skulle vilja besöka i framtiden. Utöver omröstningen har man även kunnat ge utförliga kommentarer kring åsikter eller önskemål. Man har kunnat delta i dialogen via biblioteken, i stadsrummet och via webben.

Det var med tydlig marginal som bild nummer två blev det vinnande alternativet av de tre illustrationerna. Det här idéspåret visar något som påminner om ett stort vardagsrum där man ser vuxna och barn, böcker och teknik, digitalt och analogt, kafé och mycket mer.

Bland de inkomna synpunkterna finns allt från en önskan om böcker och kunnig personal till mer teknik, spelmöjligheter och fritt internet. Man vill även se många studieplatser och mötesrum i ett framtida bibliotek likväl som ett brett utbud av föreläsningar och workshops. Man uttrycker också en önskan om tysta läshörnor såväl som sociala mötesytor. Andra saker som nämns är bra kommunikationer, tillgång till parkering och generösa öppettider. En fullständig redovisning av inkomna sypunkter finns här (pdf, nytt fönster).
 
De åsikter som under fredagen inte inkommit från de olika biblioteken kommer att sammanställas och läggas till i resultatsammanställningen i början av kommande vecka.