Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och sättet att samspela i organisationen.

Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan

 • det politiska systemet 
 • kommunernas förmedling av tjänster 
 • kommunen som arbetsplats 
 • utvecklingen av lokalsamhället.

 

Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. Varje huvudområde består av flera delområden inom vilka ett antal frågor belyses. Bedömningen görs mot bakgrund av teorier med betoning på mål- och resultatstyr-ning, decentralisering och medborgar- respektive brukarorientering.

De åtta huvudområdena är:

 1.  Offentlighet och demokrati
 2. Tillgänglighet och brukarorientering
 3. Politisk styrning och kontroll
 4. Ledarskap, ansvar och delegation
 5. Resultat och effektivitet
 6. Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik
 7. Verksamhetsutveckling
 8. Kommunen som samhällsbyggare.

 

En kommun som utvärderas med hjälp av Kommunkompassen får som resultat värdefull information om både styrkor och förbättringsområden.

Läs hela rapporten

Kommunkompassen (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2015-01-26