Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Belysning

Skellefteå kommun ansvarar för cirka
25 tusen belysningspunkter runt om i kommunen.

Dessa belysningar finns på
kommunens egna vägar, på vissa av
Trafikverkets allmänna vägar och på
enskilda vägar som sköts av tekniska kontoret.

Trafikverket ansvarar för belysningspunkter
längs större allmänna vägar, som E4,
riksväg 95 och väg 372.
De har också hand om belysningen på
allmänna vägar som går förbi skolor och
belysningen på huvudlederna genom
Jörn, Boliden, Kusmark, Ersmark, Klutmark, Medle, Burträsk och Lövånger.

Alla belysningspunkter i Skellefteå kommun styrs
via ett ljusrelä.
Det innebär att belysningen tänds när
solen går ner och släcks när solen går upp.

Från maj månad till och med början av augusti är
ljusreläet stängt runt om i kommunen, förutom i
centrala Skellefteå.

Under vintern släcks viss belysning

Mellan klockan 22.00 till 06.00 släcks viss
belysning i tätorterna och bara ungefär
var tredje ljuspunkt är tänd.
Målet är att minst en ljuspunkt ska vara
tänd i varje vägkorsning.

Belysningen på landsbygden är släckt mellan
klockan 23.00 och 05.00.

Ansvarig nämnd:

Informationen granskades: 2015-10-30