Meny Kontakt, öppettider & tyck till
 

Kontakta Kommunens krissamordnare

Telefon: 0910-73 46 09

Skicka epost till ...

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Stöd- och krisjourer

Det finns en rad jourer som erbjuder stöd, hjälp och rådgivning om du själv eller någon anhörig befinner sig i kris, behöver någon att prata med eller information och råd i någon fråga. Många av jourerna är bemannade dygnet runt alla årets dagar och du som ringer får vara anonym. Många drivs av ideella organisationer.

Akut sjuk

Om du blir akut sjuk ring 112.

Nytt nummer: 113 13

Ring 113 13 när du vill lämna eller få information vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Du kan både få information och lämna information om en pågående händelse.

Sjukvårdsrådgivning

Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177. Här får du råd av en sjuksköterska dygnet runt.

Klockarbergets kris- och behandlingscentrum (KKBC)

Psykiatri för unga vuxna 18-25 år, jourtelefon 0910 - 77 19 19. Öppet klockan 08–21. Övrig tid - ring Sjukvårdsrådgivningen.

Nationella hjälplinjen

Telefonnummer 020-22 00 60 eller texttelefon 020-22 00 70. Öppet alla dagar 13-22. De kan ge ett begränsat antal kris och stödsamtal via telefon. Det är kostnadsfritt att ringa och det syns inte på din telefonräkning. Du kan även skriva till Nationella hjälplinjen (extern webb, nytt fönster).

BRIS barnens hjälptelefon

Till Barnens Hjälptelefon hos Barnens rätt i samhället, BRIS, kan du som är under 18 år ringa helt gratis: Telefon 116 111.
BRIS hemsida (extern webbplats, nytt fönster)

BRIS vuxentelefon

Om du har frågor eller behöver råd om något som rör egna eller andras barn, och få information om vart man kan vända sig för att få ytterligare hjälp, kan du som vuxen ringa BRIS Vuxentelefon - om barn: Telefon 077-150 50 50.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren i Skellefteå: 0910-70 18 20; Riksförbundet: 0200-21 20 19.
Den lokala brottsofferjouren ger kostnadsfri information, hjälp och stöd till brottsoffer och vittnen. Stödpersonerna som arbetar på jourerna har avgivit tystnadslöfte. Brottsofferjourernas riksförbund (extern webbplats, nytt fönster)

Jourhavande kompis (Röda Korset)

Jourhavande kompis är en telefonjour och chatt för barn och ungdomar upp till 25 år. De som sitter i jouren är själva unga och inga experter. De vill vara ett stöd, en första kontakt och en hjälp till självhjälp. Jourhavande kompis kan du ringa på 020-222 444 eller chatta på www.jourhavandekompis.se
Öppet måndag-fredag klockan 18-22, lördag-söndag klockan 14-18.

Jourhavande präst

Om du behöver prata med en präst under kvälls- och nattetid kan du ringa SOS Alarm. Telefonjouren bemannas av präster som gemensamt delar på jourtjänsten. Prästerna har absolut tystnadsplikt.
Telefon 112, begär jourhavande präst.
Telefonjouren är öppen alla dagar klockan 22-06.

Kvinnojouren

Kvinnojourerna hjälper på olika sätt kvinnor som är våldsutsatta. Här kan du få tillfälligt stöd eller möjlighet till skyddat boende.
ROKS - riksorganisationen för Sveriges kvinno- och tjejourer (nytt fönster)

Rädda Barnens föräldratelefon

När du känner att du behöver stöd i ditt föräldraskap, kan du ringa Rädda Barnens föräldratelefon: 020-786 786. Samtalen är anonyma och kostar inte mer än en samtalsmarkering.
Rädda barnen (extern webbplats, nytt fönster)

Röda Korsets telefonjour

Till Röda Korsets telefonjour kan alla som behöver någon att tala med ringa anonymt. Stödpersonerna har tystnadsplikt. Röda Korsets telefonjour når du på: 0771-900 800 alla dagar klockan 14-22.

Hjärtstartarregistret

Välkommen till Sveriges hjärtstartarregister (extern webbplats, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2015-04-24