Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Maxvikten på enskilda vägar sänks till 4 ton

Maxvikt 4 ton

Publicerad 2018-04-17

Snösmältningen och tjälen orsakar håligheter, vattenansamlingar och spårbildning på många av våra enskilda vägar. Bärigheten blir sämre och av den anledningen behöver vi sänka maxvikten på våra enskilda vägar till 4 ton under en period.

Planerar du en transport över 4 ton?

Om du under den här perioden har planerade transporter som överstiger 4 ton kan du kontakta kundtjänst så ser vi tillsammans över om det är möjligt att lösa.

Virke som finns kvar efter vägarna kan riskera att bli liggande till fram emot midsommar, nu när totalvikten sätts ner till 4 ton.

Tipsa om tjälskador

Med tanke på att våren dröjer kommer underhållsarbetet av vägarna att pågå resten av april och maj samt en bit in i juni. Innan tjälen gått ur och snön smält är det svårt att bedöma skadorna på vägarna. Att hålla koll på 95 mil enskild väg är en utmaning. Var naturen har slagit till, och hur illa skadad vägen är, vet man dock inte förrän skadan är skedd. Trafikanternas tips är en viktig källa så kontakta gärna kundtjänst om du uppräcker en tjälskada på en enskild väg.

Transporter som är undantagna (som ska kunna komma fram):

 • Utryckningsfordon
 • Väghållningsfordon
 • Mjölktransporter
 • Energiförsörjningens regelbundna torvtransporter och liknande som är nödvändiga för den dagliga verksamheten i ett kraftverk
 • Slaktdjurstransporter
 • Flyttning av tunga jordbruksfordon på grund av vårsådd samt utsädestransporter och liknande
 • Djurfoder-, strötorv- och bränsletransporter (när förbrukningen i förhållande till lagerutrymmets storlek inte ger möjlighet att förutse transportbehovet)
 • Transporter av hushållsavfall (kommunens lagstadgade transporter enligt en överenskommen tidtabell)
 • Gårdsspecifik körning av flytgödsel
 • Transport av dagligvaror till butiker
 • Butiksbilar
 • Eller efter tillstånd av väghållaren