Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Idrott på gymnasiet

 • Vad är skillnaden mellan NIU och LIU (det vill säga idrott som individuellt val)?

  NIU står för nationellt godkänd idrottsutbildning. NIU riktar sig till elever som siktar på att nå nationell elitnivå inom sin idrott och det är idrottens specialidrottsförbund tillsammans med Skolverket som beslutar om bland annat vilka idrotter som erbjuds och antal platser.

  LIU står för lokal idrottsutbildning och är detsamma som idrott som individuellt val. För LIU beslutar Skellefteå kommun om utbud och antal platser.

  Även antalet poäng och vilka kurser som eleverna läser skiljer sig åt mellan NIU och LIU. I NIU ingår totalt 400 poäng i kurserna Idrottsspecialisering 1 och 2 samt Tränings- och tävlingslära 1 och 2. Inom LIU läser eleverna istället 200 poäng i kurserna Idrott och hälsa specialisering 1 och 2.

 • Kan jag söka både NIU och LIU?

  Ja, du kan ansöka till båda utbildningarna, men du kan bara gå en av dem. Meddela oss så snart du bestämt vilken du vill gå. Kontaktperson är Malin Gustafsson, gymnasiekontoret. Tel kundtjänst 0910-73 50 00.

 • Jag är folkbokförd i en kommun utanför Västerbottens län och vill söka NIU vid Skellefteå gymnasieskola. Hur gör jag?

  Börja med att göra en ansökan till idrotten enligt instruktionerna för respektive idrott. Mer information finns på gymnasieportalen.

  Kontrollera vilka program du kan kombinera med den NIU-idrott du har sökt och på vilken skola programmet finns (Anderstorpsgymnasiet eller Baldergymnasiet). Kontakta din studie- och yrkesvägledare som kan ge dig mer information om hur du ansöker till det nationella programmet.
  Kontrollera om det finns ett så kallat särskilt samverkansavtal för NIU mellan Skellefteå kommun och din hemkommun. Befintliga avtal finns samlade på Region Västerbottens webbplats. Om det finns ett sådant avtal kan du bli mottagen i första hand och du har då rätt att ansöka om inackorderingsbidrag från din hemkommun.

  Om det inte redan finns ett avtal så kan Skellefteå kommun och hemkommunen eventuellt teckna ett sådant. Kontaktperson för särskilda samverkansavtal för NIU i Skellefteå kommun är Malin Gustafsson, gymnasiekontoret. Tel kundtjänst 0910-73 50 00.

 • Jag är folkbokförd i Skellefteå och vill söka NIU i en idrott som inte erbjuds på gymnasiet i Västerbottens län. Hur gör jag?

  Börja med att ta reda på var NIU-utbildningen som du vill gå finns och hur du ansöker till själva idrotten. Gör ansökan till idrotten enligt specialidrottsförbundets och anordnarskolans instruktioner.

  Kontrollera vilka program du kan kombinera med den NIU-idrott du har sökt och på vilken skola programmet finns. Kontakta din studie- och yrkesvägledare som kan ge dig mer information om hur du ansöker till det nationella programmet.

  Kontakta anordnarskolan eller kommunen som är huvudman för skolan (den så kallade anordnarkommunen) för att ta reda på om det finns ett så kallat särskilt samverkansavtal för NIU med Skellefteå kommun. Om det finns ett sådant kan du bli mottagen i första hand och du har då rätt att ansöka om inackorderingsbidrag från din hemkommun (Skellefteå kommun). Om det inte redan finns ett avtal så kan anordnarkommunen och Skellefteå kommun eventuellt teckna ett sådant avtal. Hör i första hand med anordnarkommunen hur de ställer sig till att teckna ett avtal och be dem sedan kontakta Skellefteå kommun. Kontaktperson för särskilda samverkansavtal för NIU i Skellefteå kommun är Malin Gustafsson, gymnasiekontoret. Tel kundtjänst 0910-73 50 00

 • Jag vill gå LIU i en idrott som inte finns med i anmälningsformuläret. Hur gör jag?

  Om idrotten du är intresserad av inte finns i ansökningsformuläret till LIU, kan du när du fyller i ansökan välja ”Annan idrott” och ange den idrott du är intresserad av. När anmälningstiden går ut undersöker Skellefteå kommun om den önskade idrotten kan erbjudas.

 • Ska jag delta i en uttagning för att komma in på NIU eller LIU?

  Alla NIU-idrotter och vissa LIU-idrotter håller uttagningar innan de fattar beslut om vilka elever som ska antas. Om du ska delta i en uttagning får du en kallelse antingen av ansvarig samarbetsförening, av aktuellt idrottsförbund eller av Skellefteå kommun. Vissa idrotter publicerar även uttagningstiderna på gymnasieportalen.

 • Hur får jag veta om jag kommit in på NIU eller LIU?

  Du får besked antingen av ansvarig samarbetsförening, av aktuellt idrottsförbund eller av Skellefteå kommun.

 • Om jag kommit in på NIU eller LIU, är jag garanterad en plats på ett nationellt program då?

  Nej. Ansökan och antagning till ett nationellt program är en separat process och du måste precis som alla andra elever göra en ansökan och uppfylla betygskraven. Du kan få mer information av din studie- och yrkesvägledare. Observera också att du bara kan kombinera NIU eller LIU med vissa nationella program, se mer information på gymnasieportalen.

 • Läser jag ”Idrott och hälsa” som andra elever som inte går NIU eller LIU?

  Ja. Som elev på NIU eller LIU läser du även kursen ”Idrott och hälsa”. Däremot kan undervisningen vara upplagd på ett lite annat sätt för NIU- och LIU-elever.

 • Hur ofta har jag undervisning/träning i NIU eller LIU?

  Elever som läser NIU har vanligtvis undervisning/träning tre gånger i veckan under tre läsår, elever som läser LIU har vanligtvis undervisning/träning två gånger i veckan under två läsår. Undervisningen/träningen kan bestå av både praktisk träning och teori. De flesta av eleverna på NIU och LIU tränar även i en förening utanför skoltid.