Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Nya badhuset på Örjanshallen

Under oktober och november har en invånardialog genomförts. Syftet har varit att få veta vad invånarna har för tankar och behov om hur det nya badhuset i Skelleftehamn kan utformas.

Dialogträffar
Under två tillfällen i början av november har det genomförts dialogträffar med allmänheten, en i Ursviken, 10 november och en i Skelleftehamn,  8 november.


Frågeställningen var:
Det ska byggas ett nytt badhus - Vad är viktigt för dig
och vad vill du kunna göra där?

Det har också genomförts andra träffar med elever i åk 6-9 Ursviksskolan och Örjanskolan, idrottslärare och rektorer och vattenföreningar. Det har även funnits möjlighet att mejla in sina synpunkter innan den 15 november.

Sammanställning från olika målgrupper som deltagit i invånardialogen
Här hittar du en sammanställning av vanligaste synpunkterna som kom fram under respektive träffar.

Sammanställning synpunkter vid dialogträffen i Skelleftehamn

Sammanställning synpunkter vid dialogträffen i Ursviken

Sammanställning synpunkter från elever i åk 6-9 Ursviksskolan och Örjanskolan

Sammanställning synpunkter från idrottslärare och rektorer i Ursviken och Skelleftehamn

Sammanställning av vilka funktioner som de tillfrågade tycker är viktiga utifrån dialogerna

Arbetsgruppen har bestått av tre politiker i fritidsnämnden tillsammans med tjänstepersoner som även har träffat rektorer, idrottslärare och skolelever i Ursviken och Skelleftehamn samt föreningar med vattenverksamhet.

I början av december har sammanställningen av invånardialogen presenterats för fritidsnämnden.

 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-12-13