Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Nu börjar vi ta emot utrikesfödda praktikanter

Kristina Sundin Jonsson, kommunchef. Foto: Paulina Holmgren.

Publicerad 2016-12-20

Innan vi önskar varandra god jul vill jag gärna dela med mig av några aktuella och angelägna händelser. Som att kommunen kommer att ta emot utrikesfödda praktikanter. Som att vi fortsätter att använda oss av teknikens möjligheter i verksamhetsutveckling. Men först till två betydelsefulla invigningar.

Exploratoriet tänder stjärnor

Landets 20:e Science center öppnade den 3 december i Skellefteå. Centret ingår i en celeber skara av mötesplatser, där exempelvis Tekniska museet i Stockholm, Tom Tits Experiment i Södertälje och Teknikens Hus i Luleå ingår.

Lärande startar med nyfikenhet. Vi har nu ett hus, Exploratoriet, med ett namn som verkligen förpliktar. En plats där vi kan prova, upptäcka och utforska.  Här kommer det att finnas alla möjligheter för barn och ungdomar att stifta bekantskap med teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt sätt. Vi vet att kompetensbristen väntar runt hörnet och Exploratoriet kan tända nya välbehövliga stjärnor inom teknik och industri. Vi grundar för kompetens för framtiden.

Exploratoriet visar än en gång hur bra det kan bli när vi gör saker tillsammans. Många kreativa krafter från näringslivet, Skellefteå kommun, fackförbunden och universitet har tillsammans skapat en träffpunkt där kunskap är kul. Det är svårt att inte ryckas med av allt spännande som ryms i huset på Nordanå. Redan under det första kvartalet kommer förskolans 5-åringar, förskoleklass och årskurs 1 att besöka Exploratoriet för att delta i ett pedagogiskt program om kemi. Under januari erbjuder Skellefteå Kraft alla elever i årskurs 9 en inspirationsföreläsning med energi- och tekniktema.

Exploratoriet tar sikte på framtiden. Det är ett blinkande, smattrande, fräsande och framför allt lysande exempel på framsynthet.

Ministerbesök med industritema

Några dagar efter invigningen av Exploratoriet var det dags för invigning av ett annat center. Den här gången med en minister på plats. Den 9 december besökte närings- och innovationsminister Mikael Damberg oss för att inviga det regionala exportcentret i Skellefteå.

Regeringen har beslutat att inrätta regionala exportcenter i sex län. Förutom Västerbotten ingår Östergötland, Skåne, Kronoberg, Västra Götaland och Dalarna. Syftet är att skapa ”en väg in” och underlätta för företag som vill nå internationella marknader. Det är steg i rätt riktning.

I samband med invigningen anordnade Region Västerbotten ett möte med flera aktörer, där vi var en av de inbjudna. Det mötet var ett ypperligt tillfälle för mig att lyfta fram flera av Skellefteås olika framtidssatsningar inom industri och teknik.

Skellefteås industriella digitalisering var ett sådant exempel. Andra ämnesområden var kommunens träbyggnadsstrategi och dess koppling till hållbar produktion och kompetenslyft som lärlingsutbildningar och den framtida trä- och teknikarenan.  Sist men inte minst var det fantastiskt att kunna lyfta Skellefteå som en testplats för framtiden. Varför inte en tågtestbana eller en fortsatt utveckling av den ”smarta staden”? Här finns alla möjligheter.

Vi hjälper utrikesfödda att etablera sig

Tidigare i höstas beslutade kommunfullmäktige om en policy för utrikes föddas etablering. Viljeinriktningen är viktig för dagens och framtidens Skellefteå. Nu går vi från ord till handling.

Vi ska ta en tydlig ledarroll och driva samordningen av praktikplatser med andra myndigheter och offentliga aktörer. Tillsammans har vi beslutat att ta emot fler praktikanter. Kommunstyrelsens beslut om att starta verksamheten med extratjänster, där nyanlända över 20 år är en av målgrupperna, går också helt i linje med viljeinriktningen. Det här är angelägna beslut som kommer att få betydelse.

För att sänka tröskeln till våra arbetsplatser krävs en del viktiga åtgärder. Ett exempel är validering av icke-formell kunskap. Dessutom behövs stöd till och samarbete med frivilligorganisationer som arbetar med mottagande av nyanlända. Vi går från ord till handling.

Angeläget med engagemang i digitalisering

I slutet av november deltog min ledningsgrupp och den politiska ledningen på Digigov, ett nationellt forum ”för ett smartare Sverige”.  Vi vet att digitaliseringen kommer att ha stora effekter på individer och samhälle och det offentliga behöver ta en ledande roll i den digitala förändringen.

Vi har en tydlig viljeinriktning. Äldreomsorgen är med i SKLs projekt LEDA för smartare välfärd, vi provar ny teknik för att höja livskvalitén för de äldre, vi provar flippat lärande och lär skolklasser i Europa om Grej of the day. Vi har kod i skolan och vi utvecklar e-tjänster för restaurangbranschen tillsammans med andra kommuner. Det pågår flera innovativa utvecklingsarbeten inom Internet of Things, smarta hem och öppna data. Vi har ett spännande kommuninternt projekt kallat ”kunddriven verksamhetsutveckling” som syftar till att ge metodstöd till verksamheter att utveckla digitala tjänster med hjälp av invånarna.

Vi har fantastiska möjligheter.  Vi kan hitta kreativa samarbeten mellan kommunen, näringslivet, universiteten och andra aktörer som tillsammans kan driva utvecklingen framåt.

För att citera temat på Digigov: Samhällets grundstenar står inför stora förändringar som utmanar vårt sätt att styra det offentliga Sverige. Visst är ni med på resan till en smartare välfärd?

Statens styrning ska bygga på tillit

Statskontoret har presenterat en kartläggning som visar att statens styrning av offentlig sektor har ökat i omfång, komplexitet och detaljeringsgrad under de senaste decennierna. Syftet med detaljstyrningen är ökad likvärdighet, vilket naturligtvis i grunden är något gott, men tyvärr leder den ökade statliga styrningen också till att kommuner och landsting får det svårare att utveckla sin verksamhet och ägna sig åt rätt saker.

För att uppnå en balans i styrningen har Regeringen tillsatt en tillitsdelegation. Som namnet antyder handlar det om att tillitsbaserad styrning skapar effektivare verksamheter och större nytta och kvalitet för medborgarna. Hur når vi en bättre balans mellan tillit och kontroll? Hur sätter vi mer fokus på kärnverksamheten? Hur uppnår vi mindre detaljstyrning och onödiga krav? Hur sätter vi mer fokus på utvecklat ledarskap och att ta tillvara på medarbetarnas kompetens? Viktiga frågor såväl på ett nationellt plan som för oss i Skellefteå.  

Jag har haft förmånen att delta i tillitsdelegationens inledande arbete. Jag välkomnar utredningen och ser fram emot fortsättningen.

Byggboomen i siffror

Vi behöver 3 500 nya bostäder fram till år 2030.
Hur ligger vi då till? Jodå, ganska bra faktiskt. Ungefär 100 bostäder har uppförts nyligen. Cirka 240 bostäder befinner sig i byggskede, cirka 1 400 bostäder i planering och cirka 1 250 bostäder i tidigt planeringsskede. I dagsläget är ungefär 2 900 bostäder i byggskede eller planering, vilket motsvarar 6 000 potentiella nya invånare. Vi är en plats i förändring.

God jul

Året går mot sitt slut och det är snart jul. Låt oss ägna en stund till att förpacka de berättelser och minnen vi har skapat under året. Låt oss ägna en stund till att känna stolthet. I början av året ställde jag mig frågan om 2016 skulle handla om att vi skulle fortsätta arbetet med att bli en smartare och mer uppkopplad kommun eller om året skulle handla om öppenhet, jämställdhet, samarbete, hållbarhet och internationalisering. Jag är glad att säga att år 2016 har genomsyrats av allt detta. Vi har inlett arbetet med kunddriven verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering på allvar. Vi har visat på en tydlig viljeinriktning för utrikes föddas etablering genom att bland annat skapa fler mötesplatser. Vi har tilldelats ett hedersomnämnande på Europanivå för tillgängligt arbetsliv och vårt framtida kulturhus har rönt uppmärksamhet i världen. Vi investerar för framtiden. Årets brukar- och kundenkäter är samstämmiga.  Våra invånare uppskattar det vi gör. Vi utvecklar och förbättrar och har en daglig verksamhet som engagerar och berör våra invånare.

2016 har också handlat om händelser i omvärlden. Oroligheterna i Mellanöstern, Brexit och presidentvalet i USA är bara ett par exempel. På ett eller annat sätt påverkar det oss i Skellefteå. Vi ska fortsätta arbetet med att bli ett öppnare Skellefteå som ger plats för fler. Vi ska fortsätta arbetet med att bygga broar mellan unga och gamla och mellan nya och gamla Skelleftebor.

Jag önskar er alla en riktigt god och stämningsfull jul och ett gott nytt 2017. Tack för ett fantastiskt år!

Kristinas nyhetsbrev december 2016