Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Skellefteå kopplar greppet om en uppkopplad framtid

Kristina Sundin Jonsson
Nyhetsbrev från Kristina Sundin Jonsson. Fotograf Paulina Holmgren

Publicerad 2017-02-06

Digitaliseringen påverkar oss alla, både i yrkeslivet och privat. Skellefteå kommun har en betydelsefull roll i denna spännande utveckling. Vi utvecklar samhällsservicen samtidigt som vi förändrar arbetssätten. Det handlar om att arbeta med ständiga förbättringar.

​Vi har idé, en målbild för hur Skellefteå kan utvecklas. Idén kommer med all sannolikhet att förändras. Att i dag gissa hur vår framtid kommer att se ut är svårt. Bara fantasin sätter gränser för det som kan skapas. Våra vardagliga saker blir allt duktigare på att kommunicera med oss. Sakernas Internet, Internet of things, kommer att påverka och förändra våra verksamheter- och det går fort. Det gäller att tidigt skaffa sig en uppfattning om framtida möjligheter för att kunna dra nytta av digitaliseringen och förstå hur vi kan använda tekniken för att skapa fördelar. 

I Skellefteå har näringslivet, universiteten och offentlig sektor sedan länge insett vilka möjligheter som samhällsförändringen inrymmer. LTU i Skellefteå har exempelvis bedrivit forskning inom Sakernas Internet under lång tid. Just nu pågår flera spännande projekt som utvecklar lösningar för det smarta hemmet. Inte minst äldreomsorgen och dess brukare har mycket att vinna på att hemmen blir uppkopplade.

Skellefteå har, som en av åtta kommuner/regioner i Sverige, valts ut att bli en hubb i IoT Sverige, en satsning som lyfter fram samhällsnyttan hos Sakernas Internet. Beroende på resultatet från fas ett kan Skellefteå bli ett gott exempel för andra kommuner i Sverige inom IoT-tillämpning i äldreomsorgen.

Dessutom har Skellefteå som enda svenska kommun fått möjlighet att delta i Horizon 2020-projektet Clarity. Här handlar det inte om uppkopplade saker, utan om invånarinflytande. Projektet omfattar bland annat serviceutveckling med invånarmedverkan. Vi kommer att behöva ta hjälp av invånare och näringsliv för att utveckla och förbättra våra tjänster. Här har vi hittills inte levt upp till förväntningarna.

I Skellefteå vet vi sedan tidigare hur viktigt det är att ta hand om och förädla våra tillgångar. Oavsett om det gäller data i form av livsviktig information från de äldres bostäder eller information i något av kommunens system så är det glädjande att se hur näringsliv, universitet och kommun drar åt samma håll – mot en uppkopplad framtid. Det är när vi möts som vi kan lära av varandra och utvecklas. Det är när vi samarbetar som idéer, innovationer och värden skapas.

Här får du veta mer om…

Internet of Things

Hubbar hos IoT Sverige

Horizon 2020

Clarity

Framtiden är redan här

Jag fortsätter på temat samarbete, uppkoppling och framtid. Nu är det möjligt att få en glimt av framtiden i Stadshuset. Delar av verksamheten Support och lokaler har flyttat in i det vi kallar Framtidens arbetsplats. Nu är första etappen klar på markplan vid personalrestaurangen. Här jobbas det helt aktivitetsbaserat, vilket innebär att medarbetarna väljer arbetsplats utifrån vilken uppgift som ska utföras. Det finns inte ett papper så långt ögat når. Nästan allt arbete utförs digitalt och i nära samarbete med varandra.

När jag blickar ut över denna kreativa arbetsmiljö inser jag att framtiden redan är här. Vi behöver ständigt fundera över våra arbetssätt. Drar vi tillräckligt mycket nytta av varandras kunskap och teknikens möjligheter? Det handlar om att arbeta med ständiga förbättringar. 

Viktigt med utbyte

Under det här året kommer vi att möta media för att föra en dialog om hur vi kan utveckla våra relationer och underlätta för alla att ta del av vår verksamhet.  Vad fungerar bra? Vad behöver utvecklas? Är vi tillgängliga för att svara på frågor? Upplevs det att medarbetare hos oss har ”munkavle”? Är det lätt att få ut efterfrågat material? Hur tillgängliggör vi data? Möter vi varandra med ömsesidig respekt? Hur påverkas vi av ett allt snabbare informationsflöde och en mediebransch i förändring?

Här behöver vi också jobba med ständiga förbättringar. Dialogen med media är viktig. Vi ska vara tillgängliga. Alla ska kunna uttala sig utan risk för repressalier. Det ska vara lätt att få ut efterfrågat material. Vi ska underlätta för media att granska vår verksamhet.

Medias främsta uppgift är att vara en kritisk granskare av samhället. Det är klart att det kan vara jobbigt och obekvämt, men utifrån ett demokratiskt perspektiv fyller den kritiska granskningen en viktig funktion. Medias granskande roll är en grund i ett väl fungerande samhälle. Ett färskt exempel är SVT:s granskning av matlådorna inom äldreomsorgen. Vi kan alltid ha åsikter om alla inslag i en rapportering är relevanta eller rättvisa, men grunden är att vi alltid ska se kritik som möjligheter till utveckling.

Från kommunens håll kommer vi att fortsätta ha en god dialog med våra redaktioner. ´

Beredskap för små och stora kriser

Regeringen har konstaterat att det finns ett behov av en effektivare och bättre samordnad alarmering av polis, räddningstjänst och ambulans. Därför har den så kallade 112-utredningen dragit igång under ledning av Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem.

Jag har fått förmånen att delta i detta utredningsarbete. En så samhällsviktig funktion som svensk larmorganisation behöver anpassas efter de förutsättningar som råder i alla delar av landet. Grunden är att det ska finnas en likvärdighet oavsett var man bor. Hur hittar man rätt nivå på insats, rätt aktör, rätt tid, rätt plats och rätt resurser? Hur löser man uppgiften på bästa möjliga sätt? Det kommer att vara en komplex utredning.

När jag ändå är inne på ämnet samhällsskydd så passar jag redan nu på att flagga för den nationella krisberedskapsveckan den 8-14 maj. Aktiviteten leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Skellefteå kommer att delta. Fokus under denna vecka kommer att ligga på den enskilde medborgarens förmåga att hantera samhällsstörningar. Känns som ett högaktuellt tema.

Msb:s information om beredskapsveckan

/Kristina Sundin Jonsson