Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Förvaltningsrätten går på kommunens linje - flytten av högstadiet från Jörn till Boliden är inte en fråga för kommunfullmäktige

Publicerad 2017-02-10

För-och grundskolenämnden i Skellefteå kommun beslutade i september 2016 att årskurs 7-9 på Furuskolan i Jörn skulle flyttas till Bolidenskolan från och med höstterminen 2016. Beslutet överklagades. Nu har förvaltningsrättens dom kommit och flytten av högstadiet från Jörn till Boliden är inte en fråga för kommunfullmäktige.

– Det känns bra att förvaltningsrätten gör samma bedömning som vi gör, säger Fredrik Stenberg, ordförande i för-och grundskolenämnden.

Nämndsbeslutet om flytten av elever överklagades till förvaltningsrätten. Den som överklagade nämndens beslut menade att flytten av elever var av så principiell karaktär att kommunfullmäktige borde ha beslutat om flytten av elever. 

Förvaltningsrätten går på kommunens linje och gör sammantaget bedömningen att ärendet inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen enligt kommunallagen, så att sådana frågor inte behöver beslutas av kommunfullmäktige.

– Om alla ändringar i skolans organisation ska till kommunfullmäktige så skulle det innebära väldigt långa processer, säger Fredrik Stenberg.

Förvaltningsrätten menar att det ligger i beslutsområdet och befogenheterna för en för-och grundskolenämnd i en kommun av Skellefteås kommuns storlek att besluta om sådana förändringar av skolverksamhet.

Ändringen berör en mindre del av kommunen och innebär inte heller en total nedläggning av den aktuella skolan. Omorganisationen handlar inte heller om att flytta verksamheten till centralorten i kommunen utan att kommunen förstärker i en annan del av kommunen.