Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Samråd, detaljplan Höder 1 och 9, Centrala stan

Publicerad 2017-02-24

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Höder 1 och 9. Planområdet ligger i Centrala stan, kvarteret öster om Heimdalls hälsocentral. Ett informationsmöte kommer att hållas den 14 mars.

Syftet är att göra det möjligt att bygga ett högt bostadshus på innergården. Planen upprättas med utökat planförfarande.

Här finns planen utställd för samråd 4 mars–1 april:
Kontorshuset Hjorten, plan 2, Trädgårdsgatan 7, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 08.00–12.00, 13.00–16.00

Informationsmöte

Välkommen på informationsmöte där vi presenterar planförslaget och där det finns möjlighet att ställa frågor.

När: 14 mars kl. 18.00
Var: Kontorshuset Hjorten, Trädgårdsgatan 7, Skellefteå.

 

Synpunkter


Vi vill ha eventuella synpunkter skriftligt senast 1 april. Uppge ärendenummer 2014-2768 samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till:
Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor

Har du frågor och funderingar?
Kontakta kundtjänst på 0910–73 50 00.