Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Granskning, detaljplan för Tandläkaren 3 m.m, Prästbordet

Publicerad 2017-03-03

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Tandläkaren 3 m.m. (fd Folktandvården. Planområdet ligger inom stadsdelen Prästbordet.

Syftet med planen är att möjliggöra bostäder, kontor, vandrarhem, samlingslokal samt att möjliggöra en påbyggnad.

Här finns planen utställd för granskning 4 mars – 1 april:
Kontorshuset Hjorten, plan 2, Trädgårdsgatan 7, Skellefteå
Välkommen måndag - fredag 08.00-12.00, 13.00-16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter skriftligt senast 1 april. Uppge ärendenummer 2015-5888 samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till:
Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor

Har du frågor och funderingar?
Kontakta kundtjänst på 0910–73 50 00.