Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Seniorer testade förstärkt verklighet i social klubbmiljö

Stort intresse för digital teknik även bland äldre kommuninvånare. Foto: Tomas Hedström

Publicerad 2017-03-03

Ett sextiotal seniorer träffades i slutet av februari för att testa och diskutera tekniktrenderna Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR). Det var äldreomsorgen och Skellefteåföretaget Hello Future som bjöd in till den första i raden av storskaliga Social Club-träffar för äldre invånare i Skellefteå. Medarrangörer var också Science City och The Great Northern.

Senior testar virtuella glasögon i samband med Social Club februari 2017Syftet med träffarna är att äldre personer ska kunna bli mer delaktiga i den digitala utvecklingen och reflektera över nya tekniska lösningar. Träffarna ska också fungera som social mötesplats, en fysisk sådan, som motpol till det digitala. Tankegångarna går helt i linje med äldreomsorgens förebyggande verksamhet, där fokus ligger på mötesplatser, kunskap och teknik.

Provade på virtuell verklighet

Under den första träffen diskuterades möjligheter och hinder med den virtuella världen, Virtual Reality och Augmented Reality. Enkelt förklarat är VR en teknik som ersätter verkligheten med en simulerad miljö, medan AR förstärker verkligheten genom att man i en verklighetstrogen direktsändning lägger till grafik eller bilder för att förstärka och förtydliga,  De engagerade deltagarna fick också möjlighet att prova på tekniken, vilket uppskattades av många. 

Diskussionsmötena bygger på Social Club-konceptet, där en arrangör bjuder in ett antal personer och presenterar ett ämne som fram tills mötets början är okänt för deltagarna. Efter introduktionen följer gruppdiskussion och fika.

Nästa Social Club för seniorer planeras äga rum i maj och information om detta kommer att läggas ut på Skellefteå kommuns webb och Facebooksida.