Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Kärleksbudskapet behövs

Kristina Sundin Jonsson

Publicerad 2017-03-07

Rekordmånga människor deltog i årets Prideparad den 18 februari – ungefär 2 500. Det var en mäktig känsla att tillsammans med så många andra manifestera ett öppet och nyfiket Skellefteå. Min önskan är att den öppenheten och den känslan ska sträcka sig över hela året – inte bara under Prideveckan.

Regnbågen satte färg på det vintervita Skellefteå under Prideveckan. Det bjöds på intressanta föreläsningar, aktiviteter och till och med drop-in-vigslar i Landskyrkan. Vem hade trott det för bara några år sedan? Värmen i kärleksbudskapen gör gott. Eldsjälar stärks och frusna själar värms. Att få vara den man är och älska den man vill borde vara en självklarhet i det svenska samhället och i Skellefteå.

Vi har kommit långt på vägen mot ett öppet och inkluderande Skellefteå. Pridearrangörerna vittnar om ett ökat engagemang för varje år. I Skellefteå kommun kan vi med stolthet konstatera att vår policy för likabehandling och jämställdhet understryker allas lika värde. Mänskliga rättigheter är inget man tummar på.

Nya tjänster och nya arbetssätt

Arbetet med att ta fram nya e-tjänster för våra invånare pågår för fullt. På lite olika sätt. I projektet kunddriven verksamhetsutveckling pågår just nu arbetet med att ta fram tre nya tjänster.

  • aktiva seniorer (som underlättar ett självständigare liv för äldre)
  • ledighetsansökan (som förenklar och effektiviserar skolelevers ledighetsansökningar)
  • avfallsaffär’n (som förenklar ändring av sophämtningsabonnemang).

Projektdeltagarna identifierar målgrupper och tar reda på mer om dem – vilka de är, vilka behov de har och på vilket sätt kommunen kan stötta dem. När analysen av alla dessa kontakter har gjorts tar projektdeltagarna fram ett koncept för respektive tjänst. Då är det dags att konkretisera vad kommunen ska erbjuda kunderna. Utifrån konceptet görs en prototyp som sedan testas av målgruppen.

Det här projektet är intressant på många sätt. Arbetssättet ger oss en bra fingervisning om hur vi ska möta våra invånare i fortsättningen. När våra tjänster ska formas behöver vi lyssna på dem som faktiskt berörs. Både före, under och efter.

Ytterligare exempel på detta är äldreomsorgens Social Club-träffar. Här möts seniorer för att testa och diskutera tekniktrenderna Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR). Syftet med träffarna är att äldre personer ska kunna prova på ny teknik, bli mer delaktiga i den digitala utvecklingen och reflektera över nya tekniska lösningar.

Dela med dig av idéer

Samtidigt som vi utvecklar lokala digitala lösningar behöver vi också hitta nationella gemensamma lösningar. Ett exempel på detta är överenskommelsen mellan SKL och regeringen där det nu har lagts en första handlingsplan för att uppnå visionen om att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa år 2025. SKLs förvärv av Inera AB innebär också goda förutsättningar för kommunernas möjligheter till en mer digital och effektiv verksamhetsutveckling. 

Utvecklingen går snabbare om vi delar med oss av goda idéer och arbetar tillsammans. Den nationella samverkansportalen Dela Digitalt är ett utmärkt exempel. Här kan du och din verksamhet dela med dig av resultat och erfarenheter från din egen verksamhetsutveckling och därmed bidra till utvecklingen av Sveriges offentliga sektor.

Bakom Dela Digitalt står SKL, och sedan portalens start i början av februari har 1.800 användare delat 225 aktiviteter. Men Sverige behöver mer idédelning. Jag vet att det tänks många kreativa tankar och genomförs många nyskapande lösningar i Skellefteå. Bjud gärna på de idéerna. Eller snappa upp nya lösningar till din verksamhet.

Webbplats för Dela Digitalt

Skellefteå drivkraft även nationellt

Digitalisering på annat sätt handlar det om när Hack for Sweden genomförs 11-12 mars. Det är en tävling som ska inspirera studenter, datajournalister, utvecklare och entreprenörer att med hjälp av myndigheters öppna data skapa lösningar eller koncept som ger medborgarnytta. Uppgiften är att under 24 timmar lösa samhällsutmaningar med hjälp av öppna data.

Skellefteå är en kommun som driver på den digitala utvecklingen i samhället och följaktligen är vi också en av de tio kommuner som bidrar med öppna data till Hack for Sweden. Tillsammans med Stockholm, Göteborg, Uppsala m.fl. ser vi till att det offentliga Sverige blir ännu mer transparent, och förhoppningen är att detta öppnar för kreativa och hållbara tjänsteidéer.

Inom kort lanseras en liknande utmaning i Skellefteå. Arrangemanget heter Data-Driven Challenge och går ut på att företag, start-ups och individer – ja, alla som är intresserade – utmanas att utveckla innovativa lösningar på samhällsfrågor utifrån ett brett socialt tema. Jag hoppas att ni vill vara med och hjälpa oss att lösa framtidens utmaningar.

SKLs engagemang i Hack for Sweden

Skellefteå kommuns öppna data

Delta i Företagsamma Skellefteå

Har du kontakt med näringslivet i någon form i ditt yrke? Då hoppas jag att du har anmält dig till utbildningen Företagsamma Skellefteå 2030 14 eller 15 mars.

Hur hjälper vi varandra att lyckas? Hur samverkar vi för bästa resultat? Hur förenar vi myndighetsutövning och service på bästa sätt?

Företagsklimat och näringslivsutveckling är avgörande delar i en bra samhällsutveckling. Att företag växer, utvecklas och rekryterar gynnar alla i Skellefteå. I utbildningen ”Företagssamma Skellefteå 2030” kommer vi att ge en grundläggande kunskap om Skellefteås näringsliv och hur företagandet påverkar Skellefteås välfärd. Utbildningens huvudsyfte är att skickliggöra kommunanställda och politiker för att utveckla service, bemötande och tillgänglighet för Skellefteås näringsliv och öka förståelsen mellan företag och kommunorganisationen.
Utbildningen är en del i det näringslivspolitiska programmet och kommer att vara en årligen återkommande del i vårt ordinarie kursutbud.

Företagsamma Skellefteå

Lasarettet blir klimatsmart testyta

Jag brukar skriva om spännande samarbeten i mina nyhetsbrev. Nu är ännu ett intressant teamwork på väg att ta form i Skellefteå. Den här gången med lasarettet i fokus.

Skellefteå kommun, Västerbottens läns landsting och Skellefteå Kraft planerar en gemensam förstudie som ska identifiera behovet av hållbara och energieffektiva lösningar inom Skellefteå lasarett. Via sitt bolag VLL Innovation AB tillhandahåller landstinget sin infrastruktur i Skellefteå som testyta för klimatsmarta lösningar. Spännande fortsättning följer.

Lärlingsutbildning underlättar kompetensförsörjning

Anderstorpgymnasiet i Skellefteå är först ut i Sverige att erbjuda utbildningen Svensk Gymnasielärling med lärlingslön. Vi behöver prova nya idéer för att klara framtidens kompetensförsörjning.

Den positiva trenden fortsätter

Skellefteå växer och vi blir fler. Byggboomen gör sig ständigt påmind. Just nu är nästan 300 bostäder i byggskede och över 2500 bostäder i olika planeringsskeden. Vad som stärker den positiva känslan ytterligare är att kommunen har en stor efterfrågan på verksamhetsmark för företagsetableringar. Skellefteås attraktionskraft har definitivt ökat.