Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Skellefteås kommunchef Kristina Sundin Jonsson i styrelsen för Inera AB

Publicerad 2017-03-17

När SKL företag AB igår formellt tog över ägarskapet av Inera AB utsågs Skellefteås kommunchef Kristina Sundin Jonsson till en av ledamöterna i den nya styrelsen. Syftet med hela affären är att enklare kunna utveckla gemensamma lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i både kommuner, landsting och regioner. Inera blir därmed en plattform för utveckling och förvaltning av gemensamma digitala lösningar även för kommunerna.

– Det är hedrande att ha blivit invald i styrelsen för Inera AB. För Skellefteås del innebär det att vi får vara med och påverka den gemensamma digitala utvecklingen för det offentliga Sverige. Vi får också tidigt kunskap om de nationella digitala lösningar som Inera kommer att jobba med. Skellefteå är idag med i flera utvecklingsprojekt för att utforska nya tjänster, ofta baserat på ny teknik. Smarta hem-projektet som finansieras av Vinnova har varit nationellt framgångsrikt, berättar Kristina Sundin Jonsson.

Inera AB har hittills varit helägt av samtliga landsting och regioner. Nu har de tidigare ägarna sålt merparten av sina aktier till SKL Företag AB. Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom förvärvet ska företaget på sikt kunna främja och stödja utvecklingen av digitala tjänster inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

– Skellefteå kommuns inriktning är att nya digitala tjänster och produkter för framtidens välfärd inte kommer att utvecklas inom kommunerna utan i samverkan med näringslivet. Genom att se näringslivet som en utvecklingspartner blir även kommunerna en katalysator för näringslivet. Tjänsterna som utvecklas kommer sällan vara unika för kommunens och Sveriges behov utan möjliggör nya exportverksamheter. Här har Skellefteå många tankar i hur vi kan utveckla samarbetet och därmed också bidra till andra kommuners digitalisering genom Inera, sammanfattar Kristina.