Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Kö och placering

Placering

Placering på fritidshem görs i anslutning till elevens skola. Placering erbjuds så snart som möjligt men senast inom 14 dagar.
Vårdnadshavare som har behov av fritidshemsplats när eleven börjar i förskoleklass, behöver inte lämna in ansökan till fritidshem, förutsatt att eleven har en placering i kommunal förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Elevens plats i kommunal förskola eller annan pedagogisk verksamhet övergår automatiskt till en plats i fritidshem från första augusti det år eleven fyller sex år. När eleven blivit placerat på fritidshem skickas ett placeringsmeddelande till vårdnadshavare.

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-11-15