Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Mediegranskning av våra arbetsplatser

Publicerad 2017-04-13

I januari skrev jag om betydelsen av samarbete när det gäller den framtid vi står inför. Drar vi exempelvis nytta av varandras kunskap och teknikens möjligheter? Som ett bra exempel på detta berättade jag också om ”Framtidens arbetsplats” som nyligen har granskats av media. Det är viktigt att sådana granskningar görs och vi ska göra det vi kan för att underlätta journalisternas jobb. Syftet med en granskning är att hitta fel och belysa missförhållanden i offentlig förvaltning. Det är bra. Det kan dock vara svårt att få fram en helhetsbild vid en enskild granskning. Här behöver vi bli bättre på att informera och berätta om det vi gör – inte minst i vår egen organisation.

I pilotprojektet ”Framtidens arbetsplats” provar vi för första gången en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Detta innebär att medarbetaren kan välja arbetsmiljö utifrån den aktivitet och det behov uppgiften kräver. Nästan allt arbete utförs digitalt och i nära samarbete med varandra. För att detta ska fungera behöver stora delar av kontorsytan vara öppen och flexibel. Ingen medarbetare, inklusive chefer, har längre ett eget rum. Genom att till stor del använda oss av inventarier, exempelvis växter och möbler, istället för väggar har vi sänkt byggkostnaderna gentemot ett traditionellt kontor. Resultatet blir en arbetsplats som rymmer fler medarbetare till en lägre kostnad per medarbetare.

Det här gör vi av två skäl: Vi vill minska våra hyreskostnader för att kunna lägga mer pengar på verksamhet i stället, exempelvis inom skola, vård och omsorg. Vi vill också frigöra ytor för befintligt näringsliv och nyetableringar i attraktiva lägen. Vi har en hög efterfrågan i hela Skellefteå på kontorslokaler.

Enbart i pilotprojektet minskar vi kommunens kontorslokaler med 2000 kvadratmeter, vilket innebär en minskad hyreskostnad på 1,9 miljoner kronor årligen. Hela investeringen räknar vi hem på fem år.

I granskningen har en bokhylla fått särskild uppmärksamhet. Bokhyllan har byggts av egen personal och merparten av kostnaden utgör nedlagda arbetstimmar. Här kan vi konstatera att vi inte har varit tillräckligt effektiva i projektet när det gäller planering och utförande. Bokhyllan fyller dock fler funktioner än bara förvaring till 210 anställda. Den ska även fungera som en ljudavskiljande vägg. En stor del av de övriga möblerna, ca 40 procent, är begagnade eller har återanvänts.

Det är bra att vi granskas, men vi behöver också bli bättre på att berätta om varför vi gör saker. Jag ser särskilt fram emot utvärderingen av de nya arbetssätten på just den här arbetsplatsen. Vi behöver ständigt fundera på hur vi ska arbeta för att kunna möta framtiden på bästa sätt. Att jobba med ständiga förbättringar är en grundförutsättning. Vi behöver också kunna testa, prova och sedan backa om det inte blir rätt. Utvecklingen går så snabbt att det inte längre finns något facit för hur dagens och morgondagens problem ska lösas. Enda sättet för oss att lära hur vi ska göra är att börja göra – och lära längs vägen. Lärdomar är helt nödvändiga för att vi som individer och som organisation ska kunna utvecklas och klara av att möta de utmaningar som vi står inför. Vi behöver ha förhållningssättet- antingen lyckas vi eller så lär vi oss.

Titta gärna på frågor och svar-sidan på kommunens webbplats.

Kristina Sundin Jonsson
Kommunchef
Skellefteå kommun