Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Nu digitaliserar vi Sverige tillsammans

Publicerad 2017-04-19

Det offentliga Sverige håller på att samla sig för att ta krafttag i utvecklingen mot ett digitalt samhälle. Här spelar Skellefteå en viktig roll.

En viktig aktör kommer att vara bolaget Inera AB- en gemensam plattform för utveckling och förvaltning av gemensamma digitala lösningar för landstingen och kommunerna. Jag har blivit invald i styrelsen för Inera AB, vilket känns hedrande. För Skellefteås del innebär det att vi får vara med och påverka den gemensamma digitala utvecklingen för det offentliga Sverige.

En av de viktigare aktörerna för den digitala samhällsutvecklingen är skolan. Nu ska skolans förmåga att ge eleverna en god digital kompetens stärkas. Den 9 mars fattade regeringen beslut om att förtydliga och förstärka grundskolans och gymnasieskolans styrdokument så att förutsättningarna för att utveckla digital kompetens förbättras.

I praktiken kommer satsningarna bland annat att innebära att programmering införs som ett inslag i flera olika ämnen i grundskolan, att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga och att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik. Eleverna ska också utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle.

Vi ser fram emot en fortsättning på den här satsningen och att vi också får rätt verktyg och förutsättningar för att kunna genomföra den. Det handlar exempelvis om kompetensutveckling och likvärdig tillgång till teknik.

Vi pratar mycket om verksamhetsutveckling med hjälp av ny teknik just nu. Det handlar om att se alla möjligheter. Det handlar om att se teknik som ett stöd för framtidens utmaningar.

Kristina Sundin Jonsson
Kommunchef
Skellefteå kommun