Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Nu är pilotprojektet om kockar inom förskolan på område öst utvärderat

Publicerad 2017-04-13

För-och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapporten om överförande av kockar på enavdelningsförskolor till måltidsavdelningen på område öst. Nämnden beslutade också att skol-och kulturkontoret ska tillsammans med support och lokaler samordna närliggande kök och utveckla måltiden i förskolan så att det skapas heltidstjänster i kök. Införandet ska ske över tid.

– Vi står inför en strukturomvandling inom förskolan, och vi förändrar i skolan och skapar fler tillagningskök ute på skolorna, säger Fredrik Stenberg. Vi har arbetat med det här sedan 2014 och våra erfarenheter är att för att säkerställa kompetensutveckling, möta pensionsavgångar och vara en attraktiv arbetsgivare, så ska även kockarna på enavdelningsför-skolorna tillhöra måltidsavdelningen.


Redan 2011 startade ett konkret samarbete för att höja kvaliteten på maten i förskolan med visionen ”Tillsammans kan vi skapa Norrlands bästa måltidsupplevelse med gästen i fokus”.


– Efter Norrans artiklar om kockar i förskolan, så vill jag påminna om att alla medarbetare i Skellefteå kommun har rätt att uttrycka sina åsikter i olika frågor och förändringar utan att vara orolig för repressalier från en chef, säger Fredrik Stenberg.