Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Ändrar till F-6 skolor inom Sörböleskolans upptagningsområde

Publicerad 2017-04-13

Sörböleskolans högstadium är till läsåret 2018/2019 trångbodda. Det finns också ett beslut i kommunfullmäktige att i så hög grad som möjligt ändra stadieindelningen på kommunens skolor så att den stämmer med kurs-och läroplanernas innehåll. Därför beslutade för-och grundskolenämnden att skolorna i Sörböleskolans upptagningsområde; Tuböle-, Gummark-, Sörböle F-5 och Sunnanåskolan blir F-6 skolor från och med hösten 2018.

Det innebär att de elever som idag går i årskurs 4 kommer också att gå årskurs 6 på den skola de går idag.

– Det känns bra att vi sakta men säkert börjar ändra och få rätt stadieindelning på skolorna, säger Fredrik Stenberg, ordförande i för-och grundskolenämnden. Vi i Skellefteå kommun har en stor variation av skolor och vi behöver ha det också eftersom vi är en stor kommun till ytan, säger Fredrik Stenberg.


Alla skolor i Sörböleskolans upptagningsområde är inventerade för att ta fram antal klass-rum, specialsalar, tillgång till idrottshall samt antal platser i matsalen. Efter inventeringen har rektorer och lokalteamet tillsammans gått igenom resultatet.

Tuböleskolan, Sörböleskolan och Sunnanåskolan har salar för slöjd och musik. Undervisning i vissa ämnen exempelvis hemkunskap kan komma att behöva genomföras på Sörböleskolan. Elever från Gummarksskolan åker idag till Sörböleskolan för undervisning i slöjd och musik, och om sexorna ska gå kvar på skolan, så behöver eleverna åka till Sörböleskolan för undervisning i hemkunskap. 

Rektorer och medarbetare ska nu planera verksamhet och organisation för att det ska bli så bra som möjligt för eleverna när stadieindelningen ändras från hösten 2018. 

Den långsiktiga översynen för Sörböleskolans upptagningsområde som startat och fått mer tid ska presenteras under hösten 2017.