Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

900 000 kronor till miljöåterställning av flottleder i Bureå

Miljöåterställning av flottleder i Bureälven.

Publicerad 2017-04-13

Skellefteå kommun satsar tillsammans med tre andra aktörer nästan 900 000 kronor för fortsatt arbete med miljöåterställningen av Bureälven efter flottledsepoken.
- Syftet med miljöåterställningen är att skapa mer naturliga miljöer för växter och djur i och kring älven samt skapa bättre förutsättningar för att bedriva fritidsfiske, berättar Tony Söderlund, fiskekonsulent vid Skellefteå kommun.

Förutom Skellefteå kommun kommer pengar till projektet från Naturskyddsföreningen, Lokala naturvårdssatsningen - LONA och Länsstyrelsen Västerbotten för att arbeta vidare med miljöåterställningen av Bureälven. Projektet genomförs i samarbete med Bureälvens Nedre fiskevårdsområdesförening och Bureälvens Övre fiskevårdsområdesförening. Totalt beräknas projektet uppgå till 890 000 kronor.

Engagera ungdomar
Det ska utföras återställning efter flottledsrensningar i älven inom båda fiskevårdsområdena och minst 30 vandringshinder för fisk ska åtgärdas.
- Vi ska även förbättra miljön i bäcken som rinner genom Hembygdsparken i Bureå, med en förhoppning om att harr ska kunna leka i parken. Där hoppas vi även kunna engagera ungdomar i arbetet, säger Tony Söderlund.

Även en serie informationsskyltar om livet under ytan ska tas fram i projektet.