Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Samråd, ändring av detaljplan för ett område öster om kv Havren inom stadsdelen Anderstorp i Skellefteå

Röd avgränsning är aktuellt område. Klicka för större bild.

Publicerad 2017-04-19

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att göra en ändring av detaljplan för ett område öster om kv Havren. Området ligger i de nordöstra delarna av stadsdelen Anderstorp, direkt söder om Anderstorps hälsocentral.

Syftet med ändringen är att utöka byggrätten för att möjliggöra enhetliga, inglasade uteplatser samt mindre komplementbyggnader, exempelvis förråd och carport.

Planen upprättas med standardförfarande, som ett tillägg till gällande plan. Standardförfarande innebär en enklare process där planen, om planförslaget godkänts av samrådskretsen och inga ändringar gjorts efter godkännandet, direkt går upp för antagande efter genomfört samråd.

Här finns planen utställd för samråd 19 april - 10 maj:

Kontorshuset Hjorten, Trädgårdsgatan 7, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag kl 8-12, 13-16

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 10 maj 2017.
Uppge ärendenummer 2016-5111, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller
bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Om inga synpunkter som berör planförslaget inkommit under samrådstiden, anses planen vara
godkänd och inget fler tillfälle att lämna synpunkter kommer att ges.

De som inte lämnat några skriftliga synpunkter innan slutdatumet kan förlora rätten att överklaga
beslutet att anta detaljplanen.

Frågor

Kontakta kundtjänst om du har frågor.