Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Budget med både utmaningar och framtidsbyggen

Publicerad 2017-05-12

Skellefteå kommun har nyligen presenterat sitt budgetförslag för åren 2018-2022. Precis som de andra kommunerna i Sverige har vi framtida utmaningar, men vi står förhållandevis väl rustade. Vi tillhör de kommuner som investerar allra mest i Sverige med siktet inställt på att växa. Ett viktigt tema i budgeten är ökade resurser till skolan, både när det gäller drift och investeringar. Så har det sett ut de senaste åren. Över 80 % av skatteintäkter och statsbidrag används i dag till vård, skola och omsorg och andelen ökar.

Det har varit ett svårt budgetarbete för våra politiker som sitter i budgetberedningen. Skellefteå står inför samma utmaningar som resten av Sverige. Utmaningar som kompetensförsörjning, urbanisering, att vi blir allt äldre som försörjs av allt färre och att andelen barn och unga ökar samtidigt som vi kommer att gå in i en period av dämpad tillväxt.

Lägre skatteintäkter innebär att det blir svårt att klara förväntade kostnadsökningar. Så ser det också ut inför år 2018. Att dessutom diskutera prioriteringar i ett läge när det finns goda skäl till mer resurser till alla våra verksamheter är tufft. Det blir också extra svårt att förklara när bilden av Skellefteå är att vi är en av Sveriges rikaste kommuner.

Det är sant – på ett sätt.

När man i det här fallet säger rik syftar man på de tillgångar vi har. Dessa tillgångar utgörs exempelvis av ägandet av Skellefteå Kraft. Tillgångarna är bundna och kopplade till vårt ägande, vilket innebär att vi inte kan använda tillgångarna till den löpande verksamheten. Det här är fakta som vi historiskt har haft svårt att kommunicera ut och förklara för såväl medarbetare som invånare.

Positiv utveckling och investeringar

Vi har utmaningar framåt. Vi har osäkra intäkter och nya satsningar som ska finansieras. Det är också några av faktorerna som behöver beaktas i ett budgetarbete.

 Men – det finns också så mycket positivt att fokusera på. Vi har en positiv utveckling med en ökande befolkning och en sjunkande arbetslöshet. Vi har en bra verksamhet. Vi har en långsiktigt god betalningsförmåga. I allt detta behöver vi fortsätta diskussionerna om hur vi tillsammans bäst använder de resurser som vi har. För framtiden kommer inte att se ut som idag. Nya satsningar kommer att behövas för att vi ska kunna säkra välfärden långsiktigt. Nya satsningar på olika sätt. Vi behöver effektivisera och arbeta med ständig utveckling i alla våra verksamheter.

Vi behöver också samarbeta med andra. Hur hittar vi rätt problem att lösa? Det gör vi bäst tillsammans. Det pågående arbetet med verksamhetsutveckling med hjälp av ny teknik har pekat ut en tydlig färdriktning mot framtiden. Det handlar om att se teknik som ett stöd för framtidens utmaningar. Digitaliseringen inbegriper allt och alla. Det framtida offentliga uppdraget kommer att skilja sig från gårdagens.

Våra pågående och planerade investeringar banar väg för ett växande Skellefteå. Under en tioårsperiod investerar vi närmare 8 miljarder kr, varav 3,5 miljard under åren 2018-2022. Utöver det tillkommer investeringarna i de kommunala bolagen med nya bostäder, satsningar på lokaltrafik, investeringar i flygplatsen, nya industrifastigheter, parkeringshus och satsningar på energiproduktion. Ny F-9-skola, ny friidrottshall, nya förskolor, äventyrsbad, ny vattentäkt, satsningar på gång- och cykelvägar och nya tomter är andra exempel som visar på vår framtidstro. Liksom det nya kulturhuset, förstås. Och ja, efter investeringsperioden kommer vi fortfarande att ha en långsiktigt god betalningsförmåga (soliditet) på cirka 60 procent. 

Är du nyfiken på vart dina skattepengar går? Använd Skattekollen på Skellefteå kommuns webbplats.

Skattekollen

Möjlig ort för batterifabrik

Något som får Skellefteå-hjärtat att klappa lite extra är att företaget Northvolt ser Skellefteå som möjlig etableringsort för en framtida batterifabrik. Ytterligare åtta svenska och två finska kommuner är kandidater för denna jätteinvestering.

Lördagen den 6 maj fick representanter från Northvolt en grundlig inblick i vad Skellefteå har att erbjuda. Vi har mycket goda förutsättningar för en etablering. Sedan är det många faktorer som slutligen avgör vilken kommun som är den mest optimala platsen för en ny batterifabrik.
Tidplanen är tight. Till sommaren får vi besked om vilka kommuner som går vidare till nästa steg. Oavsett vem som får fabriken – grattis till en viktig pusselbit i ett framtida samhällsbygge.

Bra kan bli bättre

För ett par veckor sedan publicerade Sveriges Kommuner och Landsting sin återkommande mätning Öppna jämförelser – Företagsklimat 2016. Av rapporten framgår det att Skellefteå kommun har betydligt nöjdare företagskunder i den nya mätningen jämfört med 2015. Det totala NKI*-värdet har ökat med 8 enheter och ligger nu på en klart godkänd nivå enligt SKL. Alla servicefaktorer har fått högre betyg. Företag i samtliga branscher och storlekar är nöjdare med kommunens service 2016 jämfört med 2015.

Mätresultatet är naturligtvis glädjande och visar att vi är på rätt väg, men vi behöver göra mer. Det nya näringslivspolitiska programmet, som har som mål att skapa ännu bättre service till näringslivet, kommer att vara en viktig grund för kommande aktiviteter. En betydelsefull del av programmet är den återkommande interna utbildningen som syftar till att utveckla servicen, bemötandet och tillgängligheten för Skellefteås näringsliv.

*NKI = Nöjd kund-index.

Grattis till Norrhammar

Slutligen säger jag grattis till Norrhammarskolan som tilldelats det svenska eTwinning-priset 2017. Skolan har deltagit i det internationella projektet ”Learn something new, learn something cool” tillsammans med andra skolor i Europa. Totalt deltog skolor från 23 länder.

Skellefteås skolor har visat framfötterna i olika tävlingar de senaste åren, inte minst i UF-sammanhang. Den positiva trenden verkar hålla i sig.

Kristina Sundin Jonsson
kommunchef