Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Lövångers Bibliotek

Information på plats

1Ja
Det finns personal på plats som kan ge information om den fysiska tillgängligheten på stället, orientering, toaletter mm.
Tider: 10,00-16,00
2Ja
Personal eller informationsdisk är väl synlig från entrén
3Nej
Information om lokalerna och aktiviteter finns på lättläst svenska

Parkerings- och angöringsmöjligheter

4Ja
Handikapparkering finns mer än 25 m från lokalens entré
5Ja
Angöringsplats för t ex färdtjänstfordon finns inom 10 m från lokalens entré

Gångstråk

6Ja
Gångstråk från p-plats eller angöringsplats till entré hålls fritt från hinder så att passagemåttet är minst 1,5 m
7Nej
Det finns naturligt ledstråk (t ex gräskant, kantsten eller vägg) att följa från angöringsplats till entrén
8Nej
Det finns anlagt ledstråk med sinusplattor som är 70 cm brett till entrén

Entré

9Nej
Rökning tillåts inte vid entré. Skylt med rökförbud finns.
10Ja
Dörröppning är minst 0,9 m (fritt mått avses)
11Ja
Dörröppnare finns till entrédörren (dörröppnare placerad minst 0,7 m från dörrbladets uppslagning och med centrum 80 cm över golv/mark)
12Ja
Kort passage förbi t ex försäljningsstånd, kassor etc. är minst 0,9 m (fritt mått avses)
13Nej
Om trappa till entré finns är denna kompletterad med ramp eller hiss
14Nej
Trappors översta och nedersta stegframkant har kontrastmarkets i ljushet minst 0,40 enligt NCS (Natural color system) mot trappan i övrigt. Ljus markering i mörk trappa eller mörk markering i ljus trappa.
15Nej
Trappor har ledstång på båda sidor
16Nej
Ledstänger är väl kontrasterade mot omgivning
17Nej
Om ramp finns, är ramplutningen max 1:12 i jämn lutning, helst flackare (Nivåskillnad från marknivå till entré får vara högst 0,5 m och ramplängd vara max 6 m. Är nivåskillnad högre ska vilplan finnas mellan ramper)
18Nej
Hiss finns
19Nej
Hissen är minst 1,10x1,40 m
20Nej
Hissen är upplåst
21Nej
Dörröppnare finns till hissen (dörröppnare placerad minst 0,7 m från dörrbladets uppslagning och med centrum 80 cm över golv/mark)
22Nej
Dörröppnare finns men annan placering
23Nej
Hissknappen måste hållas intryckt under hela färden
24Nej
Hissknapp har siffror med upphöjd relief och punktskrift
25Nej
Hisspanel har knappar med siffror i upphöjd relief och punktskrift
26Nej
Nedre knappraden är placerad med centrum max 0,9 m över golv
27Nej
Övre knappraden är placerad med centrum max 1,2 m över golv
28Nej
Röstutrop finns i hiss
29Nej
Nödlarm finns i hiss placerad med centrum max 1,2 m över golv

Lobby

30Ja
Kapprum eller garderob för avhängning av ytterplagg finns
31Ja
Lägre del av kapphylla finns som kan nås av person som använder rullstol (max 1,20 m över golv)
32Ja
Kapphyllan är väl kontrasterad mot omgivning
33Ja
Utstickande delar av kapphyllan är inbyggd ner till golv

Toaletter

34Ja
Handikapptoalett enligt godkända mått (2,20x2,20 m) finns
35Nej
Handikapptoalett finns men är mindre än 2,20x2,20 m
36Nej
Takskenor finns på toaletten (egen sele krävs)
37Nej
Omklädningsbrits för vuxen (L=2,0 m H=50 cm B=90 cm) finns på toaletten (krävs att toalettens bredd är 3,10 m)
38Nej
Stomispol finns
39Ja
Befintliga handikapptoaletter går att nå under lokalens öppettider och är upplåsta eller nyckel finns att låna

Omklädningsrum med dusch

40Nej
Handikapptoalett enligt godkända mått (2,20x2,20 m) finns i anslutning till omklädningsrum
41Nej
Toaletten nås från neutralt utrymme
42Nej
Minst ett duschbås är 2,0 m brett (duschutrymme + plats bredvid)
43Nej
Uppfällbar duschstol finns i duschutrymmet
44Nej
Enskilt utrymme för ombyte och dusch finns
45Nej
Kombinerad toalett och omklädningsrum med dusch och brits finns för personer som behöver separat utrymme. (Storlekskrav 2,2x4,40 m)
46Nej
Förvaringsskåp finns
47Nej
Förvaringsskåp är nåbara från rullstol (1,5 m vändyta framför och lås max 1,2 m över golv)

Säkerhet

48Nej
Visuellt och audiellt utrymningslarm finns i byggnadens publika delar inklusive hygienrum
49Nej
Endast audiellt utrymningslarm finns i byggnadens publika delar inklusive hygienrum
50Nej
Taktila (kännbara) utrymningskartor finns
51Ja
Utrymningsskyltar med rullstolssymbol finns som visar väg till utrymningsplats eller direkt ut

Skyltning

52Nej
Lättbegriplig och tydlig skyltning finns. Läs mer
53Nej
Riktningsskyltar har texthöjd som är 100 mm
54Nej
Skyltar som ska läsas på kort avstånd har texthöjd på 25-40 mm
55Nej
Skyltar som ska läsas på nära håll har texthöjd på 15 mm och är försedd med taktil symbol och punktskrift (t.ex för toalett)
56Nej
Skyltar har förklarande bildsymboler

Åskådarplatser och scener

57Nej
Åskådarplatser finns för personer som använder rullstol
58Nej
Åskådarplatser för person som använder rullstol kan nås utan att passera trappor (ramp eller hiss finns)
59Nej
Ev. hiss till åskådarplatser är minst 1,40x1,10 m
60Nej
Lutning på ev. ramp till scen eller åskådarplatser 1:12 i jämn lutning, helst flackare (Nivåskillnad från marknivå till entré får vara högst 0,5 m och ramplängd vara max 6 m. Är nivåskillnad högre ska vilplan finnas mellan ramper)
61Nej
Åskådarplatser för person som använder rullstol är minst 0,9 m breda
62Nej
Åskådarplatser för rullstol är integrerade bland övriga platser
63Nej
Utrymme till framförvarande sittplats är minst 1,3 m
64Nej
Avåkningsskydd och skyddsräcke finns på rullstolsplatser
65Nej
Trappor till åskådarplatser har ledstång på båda sidor
66Nej
Trappors översta och nedersta stegframkant har kontrastmarkeras minst 0,40 enligt NCS (Natural Color System). Ljus kontrast i mörk trappa eller mörk kontrast i ljus trappa
67Nej
Sittplatser har ryggstöd
68Nej
Sittplatser är försedda med armstöd på båda sidor
69Nej
Scen för uppträdande kan nås av person som använder rullstol eller annat hjälpmedel (ramp eller hiss finns)

Ljud och ljudnivåer

70Nej
Ljudanläggning finns
71Nej
Ljudnivå vid uppträdande följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer
72Nej
Lokalen är utrustad med hörslinga
73Nej
Hörselproppar finns att köpa
74Ja
Tyst/lugn zon finns
75Nej
Syntolkningsutrustning finns

Allergier och överkänslighet

76Ja
Lokalen är fri från helräckningsmattor som kan samla damm
77Ja
Eventuella växter i lokalen är doftfria och anses normalt sätt inte vålla allergiska reaktioner. Läs mer
78Nej
Gluten- och laktosfria produkter finns om det serveras fika/mat
79Nej
Elsanerat rum eller elreducerat rum finns för besökande