Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Granskning av detaljplan för Höder 1 och 9, Centrala stan

Publicerad 2017-06-10

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för en del av kvarteret Höder längs Köpmangatan, mittemot Heimdalls hälsocentral.

Syftet med planen är i huvudsak att möjliggöra ett högre bostadshus på innergården. Planen upprättas med utökat förfarande.

Här finns planen utställd för granskning 12 juni - 7 aug:

Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen mån–fre 07.00–19.00, lör–sön 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Observera att samrådsredogörelsen pga personuppgiftslagen inte är fullständig. Dessutom ska byggnadshöjd och bullerkrav justeras som det står i planbeskrivningen.

Synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter på planförslaget senast 7 augusti. Skriv ner dem och skicka till:
Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Uppge ärendenummer 2017-2768, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Fastighetsägare/Bostadsrättsförening ansvarar för att ovan information delges eventuella hyresgäster/bostadsrättsinnehavare, som också har rätt att tycka till.

Frågor

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00 om du har frågor.