Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Myndighetsetablering – en välkommen sommarpresent

Kristina Sundin Jonsson

Publicerad 2017-06-14

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd kommer att förläggas till Skellefteå. Därmed skapas 15-20 statliga jobb. Det känns väldigt bra att skriva de orden så här strax före semestertider och samtidigt önska er alla en trevlig sommar.

Förra veckan fick Lycksele en glädjande nyhet när Arbetsförmedlingen meddelade att de skulle öppna en ny kundtjänst där. Den här veckan är det Skellefteås tur. Vid en presskonferens idag, onsdag, meddelade civilminister Ardalan Shekarabi att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) flyttas till Skellefteå. Det är en statlig kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. De arbetar också för att internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.
Detta är en mycket välkommen etablering för Skellefteå. Vi har under en lång tid arbetat för att få fler statliga arbetstillfällen. Det känns verkligen bra att omlokaliseringen av statliga jobb nu tar fart.

Fortsätter vårt arbete

Etableringen förstärker känslan av den pågående utvecklingen i Skellefteå. Under det första halvåret har jag bland annat skrivit om byggboom, om Skellefteå som drivkraft i digitaliseringen och om förbättrade resultat i näringslivsundersökningar.

Myndighetsetableringen är ytterligare en bit i det positiva pusslet, men dagens besked innebär inte att vi kommer att luta oss tillbaka. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att inventera och matcha Skellefteås styrkor med landets framtidsbehov. Vi vill lyfta fram områden där det finns möjlighet att skapa regionala arbetsmarknadseffekter och underlätta myndigheters behov av kompetensförsörjning och en bred arbetsmarknad. På så sätt finns det goda förutsättningar att skapa nya geografiska kluster av myndigheter som kopplar till regionala styrkor.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
http://www.mfof.se/

Förutsättningar för snabbare process

Apropå att ge goda förutsättningar för fler etableringar. I måndags fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om ett antal utvecklingsåtgärder för en förbättrad planeringsberedskap. Det handlar bland annat om att skapa möjligheter för en snabbare etablering av tomtmark, bostäder och lokaler. Genom att trimma arbetssätten och tydliggöra uppdrag kommer planeringsprocessen att gå betydligt fortare än tidigare. Det handlar bland annat om hur detaljplaner ska prioriteras, att vi har sett över delegationer och beslutsvägar för hela detaljplaneprocessen och att grunderna för prissättningen av kommunens mark och tomtområden har tydliggjorts. Fler aktiviteter i den här riktningen kommer att genomföras under 2017.

Detta beslut kommer att få stor betydelse för utvecklingstakten i kommunen. Skellefteå är attraktivt och just nu är det stor efterfrågan på mark från olika exploatörer. Därför är det viktigt att vi som kommun gör processen så smidig som möjligt utan att därför tumma på lagar och regler. Flera av de föreslagna och genomförda åtgärderna i beslutet är också kopplade till kommunens näringslivspolitiska program. Här behöver vi jobba med ständiga förbättringar.
Det har varit ett händelserikt första halvår. Jag vill passa på att önska dig och dina nära och kära en skön och avkopplande sommar.

Kristina Sundin Jonsson
Kommunchef