Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Samråd, detaljplan för kvarteret Frigg m.m., Centrala stan

Publicerad 2017-06-22

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för kvarteret Frigg m.m. Planområdet ligger öster om Balderskolan.

Syftet med planen är att möjliggöra bostäder och centrumverksamhet som butiker m.m. i kvarteret Frigg samt del av kvarteret Balder (gamla Dammvalla) men även att återöppna Lasarettsvägen.

Planförslaget avviker delvis från den fördjupade översiktsplanen, där hela Balder är  avsett för utbildning och institutioner. Planen upprättas med utökat förfarande.

Här finns planen utställd för samråd 24 juni–12 augusti:

Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen mån–fre 07.00–19.00, lör-sön 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls den 29 juni kl. 18.00 i Stadshuset, Trädgårdsgatan 6. Samling i entrén.

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 12 augusti. Uppge ärendenummer 2015-4783, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller ”bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Efter genomfört samråd bearbetas eventuella synpunkter och planförslaget redigeras. Det färdiga förslaget kommer därefter att ställas ut för granskning. De som inte lämnat några skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00 om du har frågor.