Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Mer om lekplatser

Här kan du läsa om barns rätt till lek samt om tillgänglighet och säkerhet på våra lekplatser.

Barnens rätt till lek

Barnens lek är inte bara ett tidsfördriv, det är nödvändigt för deras utveckling. Genom leken utvecklas de fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt. Lek är ett sätt att lära sig leva.

Du kan läsa mer om barns rätt till lek på Lekfrämjandet IPA (extern webbplats, nytt fönster)

Säkerhetstänkande

För att minimera risken för olyckor har vi veckovis tillsyn av de allmänna lekplatserna under sommarsäsongen. Dessutom gör vi en årlig besiktning av varje lekplats. Om du upptäcker trasig lekplatsutrustning, var vänlig och felanmäl detta omgående till Kundtjänst.

Tillgänglighetsanpassning

Lekplatser som rustas upp anpassar vi så att barn och föräldrar med funktionshinder åtminstone delvis kan använda dem. I snitt rustas tre, fyra lekplatser per år.

Föreningsdrivna lekplatser

Lekplatsföreningar kan ansöka om bidrag utanför detaljplanelagt område. Du kan söka både för nyanläggning och drift av lekplats.
Ansökningsblanketten hittar du i vårt blankettarkiv, använd sökordet lekplatser

Lekplatser

Aktuellt Lekplatser uppmuntrar till lek och rörelse utomhus och leken är en nödvändig del i barnens utveckling. Skellefteå kommun ansvarar för 109 allmänna lek...

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-06-22