Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Samråd, detaljplan för del av Boviken 1:158, södra Boviken, Kågedalen

Publicerad 2017-06-28

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Boviken 1:158. Planområdet ligger på yttre Kallholmen, södra Boviken, väster om Bovikens friluftsbad och campingplats.

Samråd, detaljplan Boviken 1:158

Fastigheten Boviken 1:158 består idag av både land- och vattenområde. Delar av landområdet (den så kallade tomtplatsen) är idag delvis planlagd som grönområde (park- eller plantering). Syftet med planen är att ändra markanvändningen så att hela den så kallade tomtplatsen inom fastigheten Boviken 1:158 ligger inom kvartersmark för bostadsändamål.

Här finns planen utställd för samråd 29 juni – 24 augusti:

Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen mån–fre 07.00–19.00, lör-sön 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

 

    Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter skriftligt senast 24 augusti 2017. Uppge ärendenummer 2017-0375, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller
”bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt innan slutdatumet kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.


Frågor

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00 om du har frågor.