Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Tillgängligare och tryggare busstorg inom kort

Publicerad 2017-07-12

Arbetet med ombyggnationen av Skellefteås busstorg och busstation pågår för fullt. ​På tisdagen testkördes de nyanlagda ytorna med buss. Avstånden mellan påstigningsplatsen och bussdörren besiktigades, in- och utfarterna och svängradier kontrollerades.

Busstationen får en dockningsterminal där bussarna ställs upp diagonalt efter varandra. Det tidigare taxihuset har byggts om till väntsal och väderskydden från gamla busstationen kommer att ställas parallellt med Södra järnvägsgatan, mot hållplatslägena.

Taktila ledstråk

 Taktila plattor som gör det möjligt för synskadade att orientera sig har anlagts på hela stationen och ledstråk, räcken och påkörningsskydds byggs för att göra stationen trygg och säker.  I väntsalen kommer också en taktil orienteringstavla att monteras och ett särskilt väderskydd för personer med funktionsnedsättning och ledsagare planeras. Till detta byggs också par övergångsställen för gångtrafikanter som ska ta sig till och från busstationen.

Arbetet fortsätter en dryg månad till och ska vara färdigt till den 21 augusti i samband med hösttidtabellen börjar gälla.