Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Bolidenskolan är nu tipp topp

Publicerad 2017-09-22

Nu är hela Bolidenskolan renoverad och ombyggd. Nu innan hösten blev lokalerna för förskoleklass och årskurs 6 samt fritidshemmen färdiga. Skolan har fått en struktur som passar dagens pedagogik med exempelvis fler grupprum och modern It-teknik i klassrummen.

– Att få börja här som ny rektor men de här förutsättningarna känns helt underbart, säger Camilla Hedlund, rektor för förskoleklass till årskurs 6 på Bolidenskolan. Både elever och medarbetare har längtat att få komma tillbaka till renoverade lokalerna, säger Camilla Hedlund.

Skolan har också fått nya fönster, och ökad tillgänglighet med nya hissar och trapphus. Dessutom har lokalerna fått nya ytskikten i skolan. Totalt har den här delen av renoveringen av Bolidenskolan kostat cirka 30 miljoner kronor. En del i renovering är den konstnärliga gestaltningen. Skellefteå kommun tillämpar enprocentregeln som innebär att en procent av byggnadskostnaderna ska gå till offentlig konst.

För Bolidenskolan blev det konstnären Knutte Wester som fick uppdraget. Knutte Wester hade workshops tillsammans med skolans elever och pedagoger, och det utmynnade i det färdiga verket. Konstverket är en skulptur i fiberarmerad polyester, och har en idémässig koppling till platsen genom att barnets kropp är sammansatt av skolbarnens avgjutna kroppsdelar. Även snöret som skulpturen (barnet) håller sig fast i består av skolbarnens inlämnade kläder. Konstverket sitter i trapp-och hisshusets norra gavel.

Fakta om Knutte Wester och hans konstverk på Bolidenskolan
Knutte Westers (Umeå) examensarbete vid konsthögskolan i Umeå 2003 var en öppen ateljé vid en flyktingförläggning i Boliden. Det var där han utvecklade en vänskap med Kosovopojken Gzim som väntade på uppehållstillstånd. Mötet med Gzim utmynnade i en film och en utställning, ”Den frusna sjön”, där en bronsskulptur föreställande Gzim ingick. Idag är den placerad i Skellefteås stadspark. Att konstnären Knutte Wester fick det konstnärliga gestaltningsuppdrag i Boliden är både självklart och intressant.
Konstnären Knutte Westers arbeten vittnar om ett djupt deltagande på ett både teoretiskt och fysiskt plan. Med ett ödmjukt förhållningssätt lyfter han fram berättelser, och gör de olika personerna, oftast barn och kvinnor delaktiga i tillblivelsen av det färdiga konstverket. Han flyttar sin ateljé till dem han vill skildra och det är genom öppna processer, där skapandet sker i samarbeten av olika slag som hans konst blir till.
Inför gestaltningsuppdraget höll konstnären i workshops tillsammans med skolans elever och pedagoger vilket utmynnade i det färdiga verket. Konstverket, en skulptur i fiberarmerad polyester, har en idémässig koppling till platsen så tillvida att barnets kropp är sammansatt av skolbarnens avgjutna kroppsdelar. Även snöret som skulpturen håller sig fast sig i består av skolbarnens inlämnade kläder. Platsen för det färdiga verket är trapp-och hisshusets norra gavel. Utsmyckningen med det ungefärliga måttet 100x70x60 cm, hänger från trapphusets tak.