Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Vitbergsstugan rivs

Publicerad 2017-10-20

Sedan slutet av 2011 har Skellefteå kommun haft ute Vitbergsstugan till försäljning, utan att få den såld. Nämnden för support och lokaler föreslår därför att Vitbergsstugan ska rivas på grund av stora kostnader för drift och framtida underhåll.

– Under årens lopp har det funnits olika intressenter, men i slutändan har det inte blivit någon affär, främst på grund av de höga driftskostnaderna. Vidare har en del intressenter fallit bort då den verksamhet de planerat att bedriva inte överensstämt med den inriktning som vi velat se för området, säger Tomas Teglund (S), ordförande i nämnden för support och lokaler.

Nämnden för support och lokaler föreslår att Vitbergsstugan ska rivas, främst på grund av höga kostnader för drift och underhåll. Framtida underhållsbehov uppskattas till ca åtta miljoner kronor. Vidare föreslår nämnden att rivningskostnaden på ca 800 000 kronor ska tas från redan befintligt konto för avyttringar. 

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige där slutgiltigt beslut förväntas innan årsskiftet.