Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Örjanshallen byggs om och renoveras

Publicerad 2017-10-20

Nämnden för support och lokaler ger nu förslag till kommunfullmäktige att få påbörja arbetet med att renovera och bygga om Örjanshallen.

Förslaget innebär en kombination av renovering och nybyggnad. Huset där simhallen är idag renoveras. Det blir en ny barnbassäng och det placeras en höj- och sänkbar ”balja” i nuvarande bassäng.  Intilliggande tegelbyggnad rivs och här byggs det istället nya kontor och omklädningsrum, samt ny vattenrening.

Hösten 2016 höll kommunen dialoger med invånarna för att ta reda på vad de önskar sig av ett badhus i Skelleftehamn. Sammanfattningsvis gav dialogerna resultat på tre grova inriktningar: en bad- och simanläggning, en renodlad vattensportanläggning eller en blandning av de två förstnämnda. 

Support och lokaler har haft i uppdrag att ta fram förslag på hur Örjanshallen kan förbättras utifrån invånarnas önskemål i förhållande till budgeten på 75 miljoner kronor.

– Vi har utrett en mängd olika alternativ och bland annat tittat på konceptanläggningar, privata ägare av badhuset samt utförare och renovering av befintlig anläggning och kommit fram till att detta alternativ är det som bäst kan tillgodose invånarnas önskemål där vi bland annat kan behålla så stor bassängsyta som möjligt, säger Fredrik Nilsson, fastighetschef vid Skellefteå kommun.

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige där slutgiltigt beslut förväntas innan årsskiftet.