Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Underrättelse om bygglov för nätstation A7840 i Viken, Falkträsket

Publicerad 2017-11-03

Skellefteå kommun ställer ut en ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation A7840 på fastigheten Sunnanå S:1.

Underrättelsen publiceras eftersom nätstationen placeras på samfälld mark samt att det berör en gemensamhetsanläggning för vägar, grönområden, garage och/eller parkering.

Ansökan, plan- och fasadritningar samt förslag till placering finns utställd från och med 6 nov på:

Bygglovsavdelningen, kontorshuset Hjorten, Trädgårdsgatan 7
Kundtjänstreceptionen, Stadshuset, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

Öppettider bygglovsavdelningen: mån-fre 08.00-12.00, 12.45-17.00
Öppettider kundtjänst: mån-fre: 07.00-17.00

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter skriftligt senast 22 nov 2017. Skicka dem till:
Bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller
bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Fastighetsägare/delägare i Sunnanå S:1 och Sunnanå GA:3 ges härmed möjlighet att yttra sig.

Kontakta kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00, tryck 3