Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Granskning, detaljplan för del av Skellefteå 5:1 m.fl. Norrböle

Publicerad 2017-11-13

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för del av Skellefteå 5:1 m.fl. Planområdet ligger ca 600 meter norr om centrum, söder om Folkparken och väster om E4.

Syftet med planen är att möjliggöra etablering av handelsverksamhet på den mark där kommunen idag har sina växthus.

Här finns planen utställd för granskning 14 nov-5 dec:

Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.
Välkommen mån–fre 07.00–19.00, lör–sön 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

 

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 5 december 2017.
Uppge ärendenummer 2016-4243, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till:
Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller
bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor

Vid frågor, kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 3.