Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Samarbeten underlättar det framtida välfärdsbygget

Kristina Sundin Jonsson

Publicerad 2017-11-14

För att klara det framtida välfärdsbygget kommer det att bli allt viktigare med samarbeten för att nå målen. Både mellan kommuner och andra aktörer såväl lokalt i Skellefteå som nationellt och internationellt. Det har aldrig varit så tydligt som nu att vi lever i en globaliserad värld där teknikutvecklingen skapar nya möjligheter. Etableringen av alla nyanlända kommuninvånare skapar andra möjligheter. Och förstås – byggandet av Norrbotniabanan.

Sveriges Kommuner och Landsting har nyligen i sin ekonomirapport visat på en positiv utveckling. Sysselsättningen och det kommunala skatteunderlaget växer. Tyvärr är det bara i år och nästa år som den trenden håller i sig. Från och med 2019 blir utvecklingen svagare vilket i huvudsak beror på demografin. Den äldre och yngre delen av befolkningen växer snabbt och betydligt snabbare än den yrkesverksamma delen av befolkningen. Gapet mellan intäkter och kostnader riskerar att bli alarmerande stort för kommunsektorn redan om några år.

Knepiga förutsättningar, visst, men framtiden bär också med sig många möjligheter.  I sin rapport pekar SKL på behovet av en rad åtgärder och understryker bland annat statens ansvar för att upprätthålla kommunernas och landstingens viktiga roll. Men det största ansvaret finns hos oss i kommunerna.

Några av de viktigaste nycklarna till en säkrad framtida välfärd är att vi tänker nytt och arbetar på helt nya sätt. Här behöver vi jobba med medvetna förändringar för att anpassa vår verksamhet till en digital värld. Vi behöver också jobba med kontinuerliga förändringar för att förbättra och effektivisera vår service. Utmanande i en värld där allt tidigare har varit relativt stabilt och förutsägbart.

Digitaliseringen kommer att innebära att de saker som vi redan gör kan göras på nya, digitala sätt, men framför allt att helt nya saker är möjliga att göra. Vi behöver jobba tillsammans och experimentera med invånarna och andra aktörer för att tillsammans skapa morgondagens digitala tjänster.  Framtiden innebär många möjligheter.

SKL:s ekonomirapport

Nya samarbeten möjliggörs

Det är bra när kommuner samarbetar. Det handlar såväl om att kunna ta del av ny kompetens och kunskap, men också om möjligheterna till att effektivisera och förbättra vår service.  Tyvärr är detta inte helt enkelt med nuvarande lagstiftning. 

Den statliga kommunutredningen har nyligen presenterat sitt första delbetänkande där de lyfter fram kommunsamarbeten som en viktig framtidsfråga. Utredningen föreslår att en generell rätt till avtalssamverkan införs i kommunallagen. Det innebär att många av dagens begränsningar försvinner, inklusive de geografiska.

Det här är ett mycket välkommet förslag. För att klara det fortsatta samhällsbygget behöver kommunerna ges större möjligheter att samverka i olika sammanhang. I dag finns det redan en stor öppenhet till olika samarbeten i de nordligaste länen.  Från Skellefteås sida ser jag verkligen fram emot nya goda samarbeten.

Opinionstrycket för Norrbotniabanan ökar

Ett exempel där flera kommuner och organisationer redan samarbetar för fullt är Norrbotniabanegruppen.  Just nu pågår en kampanj där den som vill visa sitt stöd för Norrbotniabanan kan boka en biljett på webben. Inte en riktig biljett förvisso, men varje ”bokning” ses som ett viktigt bidrag i påverkansarbetet för att Norrbotniabanan ska stå klar år 2029. Det totala antalet bokningar kommer att redovisas i ett remissvar till regeringen i slutet av november.

Senast jag besökte sidan hade över 9000 bokningar gjorts och fler torde det bli. Detta får ses som en viktig hälsning från oss norr- och västerbottningar.

www.byggnorrbotniabanan.nu

Hållbart husbygge ger försmak av framtiden

Vi som bor i norra Sverige upplever en ganska ojämn fördelning av ljus och värme. Sommaren är ljus och behaglig, medan den mörka och kalla vintern ger oss ett ökat energibehov. Inte särskilt bra förutsättningar för solenergi, kan tyckas. Eller?

Om några veckor påbörjas ett intressant bygge på Skellefteå camping. Här byggs världens första soldrivna villa som är anpassat för vårt klimat i norra Sverige. Tack vare solen är byggnaden självförsörjande på energi. Året runt. Huset kommer inte ens att vara kopplat till elnätet. Detta görs möjligt tack vare ett automatiskt system där solceller, batterier, vätgas och bränsleceller samspelar för att förse huset med energi. I juni 2018 beräknas huset vara färdigt att hyras ut till allmänheten.

Bygget är ett samarbete mellan Skellefteå Kraft, hustillverkaren A-hus och Skellefteå kommun. Syftet med bygget är att lära. För Skellefteå Kraft är det viktigt att vara i framkant på energiområdet och det här huset kommer att ge viktiga insikter om den framtida energimarknaden. En helt förnyelsebar framtid.

Det här är ett av många exempel på spännande samarbeten som pågår lokalt i Skellefteå. När olika intressen och kompetenser bestämmer sig för att tillsammans ge idéerna plats så kan projekten få kraft och energi. Bokstavligen.

Integrationsarbete är skojjigt

Energi av ett annat slag flödade i somras när kultur- och fritidskontoret arrangerade sommaraktiviteterna ”Sommarskojj” på fyra olika platser.  ”Sommarskojj” kan beskrivas som en enklare form av kolloverksamhet där barn från andra länder fick delta på samma villkor som svenskfödda. Många av barnen fick prova på att göra saker som de aldrig testat tidigare och upptäckarglädjen var uppenbar.

Ta dig gärna tid att se på den här filmen från sommarens aktiviteter i Skelleftehamn. Den är drygt två och en halv minut lång. En film som inspirerar och ger glädje.

Sommarskojj (Youtube)

Kultur- och fritidskontoret jobbar aktivt med integration även i andra sammanhang, exempelvis i utbildning av simlärare, skidskola, simskola och karatekurs för tjejer. Alla dessa olika verksamheter är oerhört värdefulla bidrag i vår gemensamma strävan mot öppenhet och inkludering. Samarbeten underlättar det framtida välvärdsbygget.

Ännu ett exempel: Simskola (Youtube)

Till sist

Det har snart gått en månad sedan beskedet om att Skellefteå får den största industrisatsningen i modern svensk historia. Det är glädjande att se att intresset och stödet från allmänheten och näringslivet är fortsatt stort. Fredagens fullsatta morgonmöte på The Great Northern visade på samma engagemang och stöd som under hela arbetet. Etableringen är ett resultat av detta engagemang.