Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Samverkan mellan arbetsförmedling och kommun hjälper unga till jobb

Mikaela Pettersson har gått från ett utanförskap till ett ordnat liv med arbete och framtidsplaner. Här tillsammans med förskolläraren Helena Nyman och delprojektledare Maria Wiklund..

Publicerad 2017-11-16

Från hemmasittare till heltidsanställd – Mikaela Pettersson har gjort en resa från utanförskap till en ordnad tillvaro med arbete och framtidsplaner. Nu arbetar Mikaela på Ängens förskola i Bureå och målet är att läsa vidare till förskollärare.

Mikaela Pettersson vaknade en morgon och kände att ”så här ska jag inte ha det längre”. Det blev startskottet på en lång resa, delvis tack vare arbetsförmedlingens projekt Ung komp. Ung komp-teamet har stöttat henne i att få ordning på olika delar av livet.

– Bemötandet i Ung komp inspirerar, här är man en egen individ. Jag känner mig inte dumförklarad längre! Teamet förstår hur det är att leva med psykisk ohälsa.

Mikaela arbetar på förskolan Ängen i Bureå. Hon hade ingen tanke på att arbeta med barn, men praktiken passade hennes behov och låg nära hemmet. Praktikplatsen har övergått i en utvecklingsanställning på heltid.

– Efter ett tag upptäckte jag att barn är kärleksfulla och saknar fördomar. Jag trivs verkligen att arbeta med dem, jobbet har gjort mig säkrare och vuxnare, säger hon.

Ung komps upptagningsområde är stort. Att deltagare åker sju mil, enkel resa, för att ta sig till Ung komp är inte ovanligt. Men många av dem behöver komma ut och få social träning. I Ung komps inbodda lounge finns engagerade vuxna och andra ungdomar. Här kan samtal uppstå som ger nya perspektiv på studier och arbete.

Samarbete som ger resultat

Samverkan med kommunen är en viktig framgångsfaktor i projektet. Kommunen bidrar med teamets studie- och yrkesvägledare, samt socialkonsulent.

– Vårt multikompetenta team har möjlighet att se till hela bilden runt den sökande. Istället för punktinsatser deltar jag i hela processen från kartläggningssamtalet till kontakter med andra myndigheter. Vi lägger ner mycket tid på bemötandet. Många unga har ju svårt att gå in på Arbetsförmedlingen, säger socialkonsulenten Tomas Hedlund.

Han är länken mellan Arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst. Men rollen i Ung komp rymmer så mycket mer. Väl upparbetade vårdkontakter underlättar i frågor kring psykisk ohälsa och missbruk. Men när det kommer till neuropsykiatriska utredningar kan väntetiderna vara över ett år.

– Kötiderna kan vara en stor utmaning. Många av deltagarna behöver stöd på många sätt, kunskap om hur samhället fungerar och hur man hanterar det vanliga livet. De behöver rustas för att bli redo för arbete eller studier. Vi tar dem i handen i vardagen, men vi kan inte göra allt, konstaterar socialkonsulenten Tomas Hedlund.

Helheten är viktig

Helhetsynen återkommer hos studie- och yrkesvägledaren Anna Asplund. Hon delar sin tid mellan Ung komp och kommunens studiecenter.

– Vi bäddar för framtiden. Men startsträckan till studier är ofta lång och kräver en mjukstart med motiverande samtal, studiebesök och kanske arbetspraktik. Vi lyckas när vi får våra deltagare vidare till en annan nivå, eller när de får rätt stöd inom vården.

Nu pågår bland annat en diskussion om fortsatt samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Det finns sedan tidigare en samverkan kring unga vuxna inom ramen för det som kallas Arbetsmarknadstorget.

– Vi måste fortsätta att utveckla vår samverkan mellan olika myndigheter. Det har blivit allt tydligare att fler personer har en komplex problematik. Arbetsförmedlingens insatser räcker inte, det behövs även andra aktörer. Och idag finns en större förståelse att det är så, vilket skapar större möjligheter att arbeta kring målgruppen framöver, konstaterar Åsa Vallin, nytillträdd enhetschef på kommunens enhet för arbetsmarknad.

Mikaela Pettersson tänker också hoppfullt inför framtiden.  Planen är att studera vidare till förskollärare. Tiden i Ung komp har gett henne självförtroende och en ny syn på livet. Nu föreläser Mikaela för andra unga om sin resa. Budskapet är att det går att förändra livet. Ett steg i taget, med rätt stöd.