Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Lejonströmsbron öppnas tillfälligt 1/12-8/1

Publicerad 2017-11-20

Lejonströmsbron öppnas med provisorisk brofarbana från och med fredag
1 december till söndag 7 januari. Under den tiden kommer framkomligheten vara begränsad med nedsatt hastighet och höjda krav på hänsyn till gående och cyklister.

Lejonströmsbron öppnar tillfälligt 1 december. Renoveringen återupptas 8 januari

Renoveringen av Lejonströmsbron var planerad att vara klar till den 1 december. Den blöta och regniga hösten har försenat uttaget från skogen av det virke som behövs. Nu är allt virke levererat men arbetet med att såga, torka och tryckimpregnera det återstår.

Underlätta för ökad trafikmängd jul- och nyårshelg

För att underlätta kring den ökade trafiken under jul med julhandel, julfirande etc. så öppnas Lejonströmsbron tillfälligt med provisorisk brofarbana från och med fredag 1 december till söndag 7 januari. Under den tiden kommer framkomligheten vara begränsad med nedsatt hastighet och höjda krav på hänsyn till gående och cyklister. Arbetet återupptas den 8 januari 2018 då bron åter stängs för all trafik till dess arbetet är slutfört. Hur många veckor det arbetet kommer att ta går inte att säga i nuläget.

Ta del av mer information kring Lejonströmsbron