Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Samråd, vattentäkt i Sandfors

Publicerad 2017-11-24

Tekniska nämnden avser att ansöka om tillstånd till grundvattenuttag ur brunnarna i Sandfors vattentäkt. Intresserade och berörda är välkomna på samrådsmöte 11 december kl 18 i Sandfors förskola.

Samrådsunderlag

Råvattnet är av god kvalitet och kräver ingen omfattande behandling för att uppfylla Livsmedelsverkets krav på dricksvatten. Verksamheten och de bedömda miljökonsekvenserna redovisas i samrådshandlingarna.

Du kan ta del av samrådshandlingarna här:
Samrådsunderlag Sandfors vattentäkt, 7MB (pdf, nytt fönster)

Samrådsmöte

Intresserade och berörda är välkomna på samrådsmöte måndag 11 december kl. 18 i Sandfors förskola, i restaurangdelen på nedervåningen. På mötet ger kommunen information om den planerade verksamheten samt vilka konsekvenser den kommer att medföra.

Synpunkter senast 4 januari

Det går bra att lämna synpunkter på samrådsmötet. Om du vill lämna synpunkter efter mötet vill vi ha dem skriftligt senast 4 januari 2018. Uppge ärendenummer 2017-1013 Sandfors, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, tekniska nämnden, 931 85 Skellefteå eller tekniska.namnden@skelleftea.se

Frågor

Kontakta kundtjänst om du har frågor