Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Före och efter #metoo

Kristina Sundin Jonsson

Publicerad 2017-11-24

Finns det ett före och ett efter #metoo? Jag hoppas det. Jag hoppas att samhället redan har förändrats. Genom att så många har vågat kliva fram och lyfta vittnesmål och berättelser om olika övergrepp och kränkningar blir det som tidigare har varit svårt och tabubelagt att prata om plötsligt OK att diskutera och kommunicera. Det är så förändring sker.

Över hela världen växer uppropen och berättelserna kommer från alla branscher. Det är idrottare, studenter, socionomer, journalister, skådespelare och jurister. Den ena gruppen efter den andra träder fram och vittnar om sexuella övergrepp, trakasserier och annat oacceptabelt beteende.

Vad gäller oss i Skellefteå kommun har vi ett tydligt förhållningssätt. Sexuella trakasserier är aldrig någonsin OK. Alla förtjänar samma respekt och behandling, och det budskapet är tydligt i vår policy för likabehandling, jämställdhet och mångfald. Det är tråkigt att behöva påminna om det, men policyn har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter. Inga fysiska eller verbala övergrepp mot en annan människa accepteras på Skellefteå kommuns arbetsplatser. Aldrig någonsin.

Om du som anställd inom Skellefteå kommun drabbas av kränkande särbehandling bör du i första hand tala med den som utsätter dig för detta. Säg ifrån! Om du inte kan, vill eller tycker att det är för svårt så kan du alltid vända dig till din chef eller till en facklig företrädare, skyddsombud eller personalutvecklare. Det viktiga är att du inte är tyst. Den här sortens oacceptabla normer och beteenden måste lyftas fram.

Vi ska kunna lita på att Skellefteå kommun står för välkomnande och inkluderande arbetsplatser där alla behandlas med respekt. Det är en kulturresa. Det är ett dagligt arbete och ett ansvar för oss alla. Det handlar om attityder och värderingar.

#Metoo har visat att det får effekt.

Policy för likabehandling och jämställdhet

Skellefteå kommuns policy för likabehandling och jämställdhet antogs 6 maj 2013.

Den slår fast att alla medarbetare ska behandlas och mötas med respekt och värdighet. Det ska alltid vara vad man gör, inte vem man är, som räknas.

Policyn lägger fokus på att:

  • att alla medarbetare ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i arbetslivet
  • att medarbetarnas kunskaper, erfarenheter och värderingar ska tas tillvara i utvecklingen av verksamheterna
  • att vi ska främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet och ha ett inkluderande arbetsätt där vare sig diskriminering eller trakasserier förekommer.

Läs hela policyn via denna länk: Policy för likabehandling och jämställdhet.pdf