Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Granskning, detaljplan för Skorvörviken och Bergviken, södra Boviken, Kågedalen

Publicerad 2017-12-04

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Skorvörviken och Bergviken. Planområdet ligger i södra Boviken, ca 1,5 km öster om Bovikens havsbad och campingplats.

Syftet med planen är att utöka byggrätten för de befintliga fritidshusen samt till viss del förtäta området. I detaljplanen säkerställer man också ett område för gemensam båtplats samt upphäver delar av den idag gällande byggnadsplanen från år 1984. Planen upprättas med utökat förfarande.

Här finns planen utställd för granskning 5 december - 19 december:

Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen mån–fre 07.00–19.00, lör–sön 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter skriftligt senast 19 dec 2017. Uppge ärendenummer 2015-5755, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller
bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Frågor

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00 om du har frågor.